Rejestracja
 Wskaźniki rentowności sprzedaży Wskaźniki rentowności sprzedaży

08. 11. 2013, Ewa Kusznierowska W tym artykule opisuję wskaźniki rentowności sprzedaży, z których możemy korzystać dokonując analizy rentowności sprzedaży... Czytaj więcej


 Co to jest rentowność Co to jest rentowność

06. 11. 2013, Ewa Kusznierowska W tym artykule wyjaśniam samo znaczenie słowa rentowność i omawiam jak ją liczymy... Czytaj więcej


 Co powinniśmy jeszcze wiedzieć przed przystąpieniem do wskaźnikowej analizy finansowej? Co powinniśmy jeszcze wiedzieć przed przystąpieniem do wskaźnikowej analizy finansowej?

23. 10. 2013, Ewa Kusznierowska Artykuł wyjaśnia, że zalecane wartości wskaźników nie są obligatoryjne, ale pomocne do oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa... Czytaj więcej


 Wskaźnikowa analiza finansowa- pierwsze czynności przy sporządzaniu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźnikowa analiza finansowa- pierwsze czynności przy sporządzaniu analizy finansowej przedsiębiorstwa.

22. 10. 2013, Ewa Kusznierowska W tym artykule opisuję o jakich czynnościach nie powinno się zapominać przy wykonywaniu kompleksowej analizy finansowej.... Czytaj więcej


 Analiza finansowa- wiadomości wstępne Analiza finansowa- wiadomości wstępne

22. 10. 2013, Ewa Kusznierowska Ten artykuł stanowi wstęp do serii artykułów dotyczących analizy finansowej... Czytaj więcej


 Kredyty bankowe Kredyty bankowe

17. 10. 2013, Ewa Kusznierowska Artykuł opisuje w jaki sposób księgujemy pobranie i spłatę kredytów bankowych... Czytaj więcej


 Księgowanie czeków Księgowanie czeków

01. 10. 2013, Ewa Kusznierowska W artykule tym omówiono jak księgować czeki obce gotówkowe i rozrachunkowe oraz czeki własne ... Czytaj więcej


 Czeki jako kolejna forma rozliczeń bezgotówkowych Czeki jako kolejna forma rozliczeń bezgotówkowych

01. 10. 2013, Ewa Kusznierowska Artykuł poświęcony jest kolejnej formie rozliczania bezgotówkowego jakim są czeki... Czytaj więcej


Kategoria: Rozrachunki Rentowność Weksle VAT Kalkulatory Wszystkie kategorie