Rejestracja
 Analiza finansowa- wiadomości wstępne Analiza finansowa- wiadomości wstępne

22. 10. 2013, Ewa Kusznierowska Ten artykuł stanowi wstęp do serii artykułów dotyczących analizy finansowej... Czytaj więcej


 Kredyty bankowe Kredyty bankowe

17. 10. 2013, Ewa Kusznierowska Artykuł opisuje w jaki sposób księgujemy pobranie i spłatę kredytów bankowych... Czytaj więcej


 Księgowanie czeków Księgowanie czeków

01. 10. 2013, Ewa Kusznierowska W artykule tym omówiono jak księgować czeki obce gotówkowe i rozrachunkowe oraz czeki własne ... Czytaj więcej


 Czeki jako kolejna forma rozliczeń bezgotówkowych Czeki jako kolejna forma rozliczeń bezgotówkowych

01. 10. 2013, Ewa Kusznierowska Artykuł poświęcony jest kolejnej formie rozliczania bezgotówkowego jakim są czeki... Czytaj więcej


 Środki pieniężne w drodze Środki pieniężne w drodze

25. 09. 2013, Ewa Kusznierowska Artykuł poświęcony jest funkcjonowaniu konta środki pieniężne w drodze.... Czytaj więcej


 Krótkoterminowe papiery wartościowe. Ich cena  nabycia i cena zakupu... Krótkoterminowe papiery wartościowe. Ich cena nabycia i cena zakupu...

25. 08. 2013, Ewa Kusznierowska W tym artykule zawarta jest krótka definicja papierów wartościowych oraz przedstawiony jest sposób liczenia ich ceny nabycia... Czytaj więcej


 Formy rozliczeń między przedsiębiorstwami 	Formy rozliczeń między przedsiębiorstwami

22. 07. 2013, Ewa Kusznierowska W artykule omówione zostały najczęściej stosowane formy rozliczeń (poza rozliczeniami indywidualnymi po każdej transakcji) pomiędzy przedsiębiorstwami czyli: rozliczenie saldami, rozliczenie planowe i za pomocą akredytywy ... Czytaj więcej


 Księgowanie weksli własnych Księgowanie weksli własnych

22. 07. 2013, Ewa Kusznierowska W artykule omówiono w jaki sposób oblicza się wartość weksli własnych, jak są księgowane oraz sposób ujmowania ich w bilansie... Czytaj więcej


Kategoria: Rozrachunki Rentowność Weksle VAT Kalkulatory Wszystkie kategorie