Rejestracja

Konto 300 - Rozliczenie zakupu

Rodzaj konta: Aktywno-pasywne
Typ konta: Rozrachunkowe

Przykłady księgowań na koncie 300Towary w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach
(Wn/Ma)
Szczegóły
FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupione towary, dostawa w terminie późniejszym. 300 , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Przychód ze sprzedanych towarów. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 730Konto 730 - Przychody ze sprzedanych towarów (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż towarów - zapłata należności od odbiorcy w późniejszym terminie. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 330Konto 330 - Towary (Aktywne) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Wartość sprzedanych towarów brutto wraz z opakowaniem. 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (Kosztowe) / 330Konto 330 - Towary (Aktywne) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Wystawiono fakturę sprzedaży towarów. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 730Konto 730 - Przychody ze sprzedanych towarów (Przychodowe) , 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakupienie towarów - zapłata w późniejszym terminie. 330Konto 330 - Towary (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakupienie towarów za środki z rachunku bankowego. 330Konto 330 - Towary (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane towary. 730Konto 730 - Przychody ze sprzedanych towarów (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Zwrot wadliwych towarów, faktura VAT nie była wcześniej opłacona. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) , 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne) / 330Konto 330 - Towary (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów przypadających na wydane towary. WZ (wydanie towarów) księgowana wcześniej. 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (Kosztowe) / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot towarów. 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (Kosztowe) / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. 300 / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (Aktywno-pasywne) / 300
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący wartość towarów. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) / 344Konto 344 - Odpis aktualizujący wartość towarów (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie miesięczne zarezerwowanej marży od towarów. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (Aktywno-pasywne) / 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży towarów. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (Aktywno-pasywne) / 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży towarów. 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (Kosztowe) / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zrealizowanie marży na sprzedaży towarów. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (Aktywno-pasywne) / 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (Kosztowe)
PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie towarów do magazynu. 330Konto 330 - Towary (Aktywne) / 300
RKRK = Raport kasowy - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane towary. 730Konto 730 - Przychody ze sprzedanych towarów (Przychodowe) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
RKRK = Raport kasowy - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane towary. 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) / 730Konto 730 - Przychody ze sprzedanych towarów (Przychodowe)
VAT należny od posiadanych towarów 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (Aktywno-pasywne) / 330Konto 330 - Towary (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Sprzedaż towarów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane towary. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 730Konto 730 - Przychody ze sprzedanych towarów (Przychodowe)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie towarów do sprzedaży. 731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (Kosztowe) / 330Konto 330 - Towary (Aktywne)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie towaru klientowi. 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne)Materiały w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupione materiały. 300 , 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za transport materiałów. 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Przychód bezgotówkowy za sprzedane materiały. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 740Konto 740 - Przychody ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż materiałów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 740Konto 740 - Przychody ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakup materiałów zaplata w pozniejszym terminie. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakupienie materiałów za środki z rachunku bieżącego 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
FVFV = Faktura VAT - Zakupiono materiały za środki z kasy. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane materiały. 740Konto 740 - Przychody ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Marża należna przy zakupie materiałów. 300 / 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot materiałów. 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu (Kosztowe) / 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. 300 / 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) / 300
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący wartość materiałów. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) / 343Konto 343 - Odpis aktualizujący wartość materiałów (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży materiałów. 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) / 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących zużycia materiałów. 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) / 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży materiałów. 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu (Kosztowe) / 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących zużycia materiałów. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Wartość sprzedanych materiałów brutto wraz z opakowaniem. 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zniszczenie materiałów z przyczyn losowych. 771Konto 771 - Straty nadzwyczajne (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Zrealizowanie marży na sprzedaży materiałów. 341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) / 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu (Kosztowe)
PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie do magazynu materiałów pochodzących z rozbiórki. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie do magazynu materiałów zafakturowanych w poprzednim miesiącu. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) / 300
PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - zwrot materiałów od klienta do magazynu. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) / 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu (Kosztowe)
RKRK = Raport kasowy - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane materiały. 740Konto 740 - Przychody ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
RKRK = Raport kasowy - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane materiały. 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) / 740Konto 740 - Przychody ze sprzedanych materiałów (Przychodowe)
RKRK = Raport kasowy - Zapłata faktury za wykonaną usługę transportową zakupionych materiałów. 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) , 522Konto 522 - Koszty zakupu (Kosztowe) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
RKRK = Raport kasowy - Zapłata faktury za zakupione materiały biurowe. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane materiały. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 740Konto 740 - Przychody ze sprzedanych materiałów (Przychodowe)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone materiały. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 770Konto 770 - Zyski nadzwyczajne (Przychodowe)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - przekazano formie darowizny materiały. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale administracyjnym. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale produkcyjnym. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale utrzymania ruchu. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 520Konto 520 - Koszty wydziałowe (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie materiałów do sprzedaży. 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne)
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie materiałów z magazynu do produkcji. 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) / 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
ZWZW = Dowód zwrotu do magazynu - Zwrócenie do magazynu niewykorzystanych materiałów. 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) / 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe)

Wartości niematerialne i prawne w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony program komputerowy zapłacona gotówką. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne)
FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za zakupione wartości niematerialnych i prawnych. 300 , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Zapłata przelewem bankowym opłat ponoszonych w trakcie użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Nadwyżka wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) / 243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. 400Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) , 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) / 075Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Przyjęcie, rozliczenie nabytych wcześniej wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) / 300
PKPK = Polecenie księgowania - Wniesienie do spółki wartości niematerialnych i prawnych aportem. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) / 801Konto 801 - Kapitał zakładowy (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Wyksięgowanie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych. 075Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) / 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłacono przelewem bankowym opłat y związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)

Podatek VAT w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - Podatek VAT należny z faktur sprzedaży. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) , 310Konto 310 - Materiały (Aktywne)
FVFV = Faktura VAT - Podatek VAT naliczony z faktur zakupu. 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) , 300 / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Należny podatek VAT od przekazanej darowizny. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) / 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odsetki za zwłokę należnego podatku VAT. 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony. 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) / 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Przekazanie podatku VAT urzędowi skarbowemu. 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy nadpłaty podatku VAT. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) / 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne)

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w ewidencji księgowej

FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za remont magazynu. 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne) , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za zakupione komputery. 300 , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa towaru. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 730Konto 730 - Przychody ze sprzedanych towarów (Przychodowe) , 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne)
FVFV = Faktura VAT - Wystawienie faktury VAT za sprzedaną usługę. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 702Konto 702 - Przychody ze sprzedaży usług (Przychodowe) , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne)
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Korekta faktury VAT sprzedaży z powodu zwrotu materiałów przez klienta. 740Konto 740 - Przychody ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) , 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
NotaNota = Nota księgowa, nota odsetkowa - naliczenie odbiory kary za nieterminową spłatę należności. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
NotaNota = Nota księgowa, nota odsetkowa - Zapłata kary umownej za nieterminową realizację dostawy. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Dodatnie różnice kursowe z tytułu zobowiązania wobec dostawcy. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Korekta odpisu aktualizującego należności - odsetki. 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności (Aktywno-pasywne) / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Korekta odpisu aktualizującego należności - wartość główna. 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności (Aktywno-pasywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należności - odsetki. 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) / 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należności - wartość główna. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) / 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności (Aktywno-pasywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Odpisanie nieściągalnych należności. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Ujemne różnice kursowe z tytułu należności od odbiorcy. 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne)
PKPK = Polecenie księgowania - Umorzenie przedawnionego zobowiązania. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe)
PKPK = Polecenie księgowania - Zlikwidowano odpis aktualizujący należności z powodu uznania jej za nieściągalną. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) / 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności (Aktywno-pasywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata zobowiązań wobec dostawców środkami z rachunku bankowego. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)
WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bieżącego. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne)

Znasz przykład księgowania, którego nie ma na tej stronie? Podziel się nim z innymi
/

Ochrona przed spamem. Proszę podać numer dwadzieścia jeden:

Jeżeli strona okazała się być przydatna, poleć ją znajomym.
Spróbuj rozwiązać testy z księgowaniem na koncie 300

OCEM- odchylenie od cen
ewidencyjnych materiałów
, 24 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja materiałów, 6 przykładów Uruchom test »


« Powrót do planu kont

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszyOchrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: