Rejestracja

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych

| M. Paszek

Środki trwałe wraz z upływem czasu zużywają się. Długość użytkowania środków trwałych jest zależna przede wszystkim od ich przeznaczenia i sposobu, w jaki są wykorzystywane. Na zużycie mają wpływ nie tylko czynniki fizyczne, ale również czynniki ekonomiczne wywołane postępem technicznym. Stopniowe zużywanie się środków trwałych powoduje utratę ich wartości, co wymaga uwzględnienia w ewidencji ich zużycia. Dlatego też, dokonuje się korekty wartości początkowej.

Do obliczenia kwoty amortyzacji służą dwie metody:

 • równomierna (liniowa)
 • nierównomierna (degresywna, progresywna, naturalna)

Najprostszą i najczęściej wykorzystywaną metodą do obliczania amortyzacji środka trwałego jest metoda równomierna, zwana inaczej metodą liniową. Przyjmuje założenie, że środek trwały zużywa się tak samo w każdej jednostce czasu okresu jego gospodarczej przydatności bez względu, czy był wykorzystywany czy nieczynny.

Wzór:

a=Wp/t

a – roczna kwota umorzenia

Wp – wartość początkowa środka trwałego

t – okres użytkowania w latach

Przykład:

Wartość początkowa maszyny wynosi 54000,00 zł, przewidywany okres użytkowania 6 lat.

Miesięczna stawka zużycia:

Wp – 54000,00zł

t – 6 lat

a=(5 <a href='konto.php?konto_l=400&nazwa=Amortyzacja&i=31' class='tooltip ttgreen' title='Konto 400 (Kosztowe) - Amortyzacja'>400<span>Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) </span></a><span class='onlyprint'>400</span>0.zł)/6x12m-cy= <a href='konto.php?konto_l=750&nazwa=Przychody-finansowe&i=61' class='tooltip ttgreen' title='Konto 750 (Przychodowe) - Przychody finansowe'>750<span>Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) </span></a><span class='onlyprint'>750</span>,00zł/m-c

070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) 070 Umorzenie środków trwałych       400Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) 400 Amortyzacja
  750,00   750,00  


Reklama ∇

Stawkę amortyzacji można również wyrazić w procentach. Pozwala to na lepsze dokonywanie porównań zużycia środków trwałych o innej wartości początkowej.

Wzór:

a%= <a href='konto.php?konto_l=100&nazwa=Kasa&i=9' class='tooltip ttgreen' title='Konto 100 (Aktywne) - Kasa'>100<span>Konto 100 - Kasa (Aktywne) </span></a><span class='onlyprint'>100</span>%/t

a% - roczna stopa amortyzacji

t – okres użytkowania w latach

Przykład II:

Wartość początkowa urządzenia wynosi 18000,00zł. Stopa amortyzacji 20%.

Okres użytkowania:

20%= <a href='konto.php?konto_l=100&nazwa=Kasa&i=9' class='tooltip ttgreen' title='Konto 100 (Aktywne) - Kasa'>100<span>Konto 100 - Kasa (Aktywne) </span></a><span class='onlyprint'>100</span>%/t
t= <a href='konto.php?konto_l=100&nazwa=Kasa&i=9' class='tooltip ttgreen' title='Konto 100 (Aktywne) - Kasa'>100<span>Konto 100 - Kasa (Aktywne) </span></a><span class='onlyprint'>100</span>%/20%=5 lat

Zużycie miesięczne:

a=10%/ <a href='konto.php?konto_l=100&nazwa=Kasa&i=9' class='tooltip ttgreen' title='Konto 100 (Aktywne) - Kasa'>100<span>Konto 100 - Kasa (Aktywne) </span></a><span class='onlyprint'>100</span>%x18000,00zł=3600,00zł na rok

3600,00zł : 12 m-cy =300,00zł/m-c


Możesz być także zainteresowany

 Ujęcie rachunkowe darowizny Ujęcie rachunkowe darowizny

22. 05. 2017, Łukasz Walkiewicz Jak postąpić, gdy otrzymamy darowiznę w różnej postaci? Wyjaśniamy w artykule.... Czytaj więcej


 System mieszany ewidencji kosztów System mieszany ewidencji kosztów

14. 04. 2017, Łukasz Walkiewicz Polskie wymogi sprawozdawcze dają możliwość przedsiębiorcom wyboru sposobu ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie. O układzie mieszanym ewidencji kosztów jako najbardziej rozwiniętym sposobie przedstawienia kosztów w przedsiębiorstwie. ... Czytaj więcej


 Jednorazowa amortyzacja od 2017 roku Jednorazowa amortyzacja od 2017 roku

20. 04. 2017, Łukasz Walkiewicz Ulga dla firm - jednorazowa amortyzacja. Kto ma prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji? Jakie środki trwałe mogą jej podlegać? ... Czytaj więcej
Do artykułu 'Amortyzacja środków trwałych' nawiązują następujące testy:

Umorzenie i wartość bilansowa środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych , 4 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Księgowość w jednostkach gospodarczych, 9 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze do tego artykułu (5)

 1. [ 1] kruszynka 04.01.2014, 06:27

  jakie to skomplikowane. W rzeczywistości jest dużo łatwiejsze

 1. [ 2] Nulka 22.01.2014, 13:03

  Czy można prosić o przykład amortyzacji degresywnej o wsp. 1,5?

 1. [ 3] jak-ksiegowac.pl 12.02.2014, 01:19

  Oczywiście, jestem w trakcie przygotowywania artykułu na ten temat. W skrócie mówiąc roczną stopę amortyzacji należy przemnożyć przez współczynnik amortyzacji np. 1,5. Załóżmy, że wartość początkowa środka trwałego to 120 000 zł a roczna stopa amortyzacji wynosi 20%. Rata amortyzacji metodą liniową wyniesie 24 000 zł w każdym roku (24 000 * 5 = 120 000). Natomiast jeśli użyjemy metody degresywnej roczna stopa amortyzacji będzie wynosiła 30% (20% * 1,5 = 30% ) a kwoty umorzenia: - w pierwszym roku 36 000 zł - w drugim roku 25 200 zł (120 000 -36 000 = 84 000, 84 000 * 30% = 25 200) - w trzecim roku kwota amortyzacji metoda degresywną wynosi 17 600 zł (84 000 -25 200 = 58 800, 58 800 * 30% = 17 600) i jest niższa od kwoty umorzenia liczonej metodą liniową, od tego roku też stosujemy metodę liniową i kwota umorzenia wynosi 24 000 zł - w czwartym roku kwota umorzenia również wynosi 24 000 - i w piątym pozostaje do umorzenia już tylko 10 800 zł.

 1. [ 4] kinga 24.04.2014, 21:31

  Jak obliczyć stawkę amortyzacji mieszkania, jeśli przychód z wynajmu roczny wynosi 8800 zł a wartość początkowa mieszkania wynosi 185 tys. Mam na względzie amortyzacje przyspieszoną.

 1. [ 5] jak-księgować .pl 27.04.2014, 21:22

  Maksymalna wysokość indywidualnie podwyższonej stawki amortyzacji wynosi 10 % a minimalny okres amortyzacji wynosi 10 lat. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: