Rejestracja

Testy z księgowości

  • Wszystkie testy są bezpłatne
  • Na końcu testu poznasz swój wynik i poprawne odpowiedzi
Testy zaleca się wypełnić przy użyciu przeglądarki Google Chrome.

Wybierz testInteraktywne testy z księgowania

Jak dobrze znasz plan kont?

10 losowo wybranych pytań (z całego planu kont)

Uruchom test »


Wybierz poprawne konta

10 losowo wybranych pytań (z 300)

Uruchom test »Dla początkujących

Ewidencja na rachunku bankowym, 12 przykładów Uruchom test »
Ewidencja operacji kasowych, 11 przykładów Uruchom test »
Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT, 7 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Rozliczenie zakupu materiałów, 5 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Księgowanie na konta bilansowe, 10 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ksiegowanie przychodów i kosztów, 9 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Przyjęcie środków trwałych na stan, 5 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Rozrachunki - wynagrodzenia, 7 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Rozrachunki w walutach obcych, 12 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Rozrachunki z kontrahentami, 9 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Księgowanie amortyzacji darowanego srodka trwałego i rozliczanie darowizny, 9 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 16 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Aktywa i pasywa, 16 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Operacje gospodarcze, 8 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Dokonaj klasyfikacji zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania., 20 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Dokumentacja księgowa., 8 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Rozliczenia międzyokresowe, 8 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Reklamacje związane z zakupem materiałów, 20 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Inwestycje długoterminowe, 8 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Nowy Rachunkowość w podmiotach gospodarczych, 8 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Nowy Księgowania związane z kaucjami, 10 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Nowy Rachunkowość jednostek gospodarczych, 9 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Dla średnio zaawansowanych

Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, 9 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja leasingu operacyjnego, 13 przykładów Uruchom test »
Ewidencja środków trwałych, 18 przykładów Uruchom test »
Ewidencja akcji, 19 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Księgowanie przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym (koszty wg. typów działalności), 22 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Obrót towarowy, 7 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Dekretacja operacji gospodarczych, 20 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Rozrachunki, 19 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Umorzenie i wartość bilansowa środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych , 4 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Rozliczenie zaliczki na delegację pracownika, 7 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Księgowanie przychodów i kosztów w zespole 4 i 5 , 30 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Środki pieniężne, 22 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Weksle, 9 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja weksli własnych (przekazanych), 5 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Przepływy finansowe, 6 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja rozrachunków z pracownikami., 20 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Rozliczenie zakupu materiałów oraz odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów, 18 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja obligacji długoterminowych, 13 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Rozliczanie kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały, 13 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Rozliczanie odchyleń przypadających na zużyte materiały , 11 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Zaksięguj operacje gospodarcze, 19 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Księgowość w jednostkach gospodarczych, 9 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych, 10 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja niedoborów i szkód inwentaryzacyjnych, 12 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Nowy Ewidencja operacji związanych z odwrotnym obciążeniem, 12 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Dla zaawansowanych

Ewidencja leasingu finansowego, 18 przykładów Uruchom test »
Ewidencja rozrachunków w walutach obcych, 6 przykładów Uruchom test »
Ewidencja wynagrodzeń, 8 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja kosztów, 13 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Obrót towarowy, 19 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Koszty w układzie rodzajowym, 13 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
OCEM- odchylenie od cen ewidencyjnych materiałów, 24 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Zaksięguj operacje gospodarcze, 24 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej, 16 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja zakupu i sprzedaży akcji, 17 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Księgowanie rozrachunków z odbiorcami, 19 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Księgowanie rozrachunków z dostawcami, 17 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Jeżeli strona okazała się być przydatna, poleć ją znajomym.
Komentarze