Rejestracja

Amortyzacja środków trwałych metodą degresywną.

Amortyzacja środków trwałych metodą degresywną.

| Żaneta Solich

Najczęściej wykorzystywaną metodą obliczania amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa, polegająca na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych w równych comiesięcznych ratach. Nie należy jednak zapominać o drugim sposobie naliczania rat amortyzacji czyli o metodzie degresywnej.

Amortyzacja według metody degresywnej polega na nierównomiernym, powiększonym o współczynnik amortyzacji umarzaniu wartości środków trwałych.

Należy jednak pamiętać, że amortyzacji metodą degresywną można dokonywać tylko i wyłącznie na środkach trwałych takich jak maszyny i urządzenia z grup od 3 do 6 oraz 8 rodzajowej "Klasyfikacji Środków Trwałych" oraz środkach transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. Pozostałe środki trwałe nie mogą być amortyzowane ta metodą.

Liczenie umorzenia za pomocą metody degresywnej pozwala prawie dwukrotnie skrócić przeciętny czas amortyzacji środka trwałego. Zalecana jest wszystkim, którzy potrzebują szybko wygenerować wysokie koszty podatkowe.

  

W teorii

1) W miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania wybieramy metodę amortyzacji, środka trwałego pamiętając,  że metoda ta nie może być później zmieniona.

2) Ustalamy wartość początkową lub koszt wytworzenia środka trwałego.

3) Ustalamy procentowy wskaźnik amortyzacji na podstawie "Wykazu Rocznych Stawek Amortyzacji" lub ze wzoru:

a% – roczna stopa amortyzacji

t – przypuszczalny okres użytkowania w latach

 

 4) Podwyższamy roczną stopę amortyzacji (a%) o współczynnik wynoszący nie więcej niż 2,0.

ad% = a% * wa

ad% - roczna stopa amortyzacji degresywnej

wa - współczynnik amortyzacji

 

5) Dokonujemy odpisów amortyzacji korzystając ze wzoru na comiesięczną kwotę umorzenia

a% - stopa amortyzacji

Wp - wartość początkowa środka trwałego

 

6) W nowym roku podatkowym dokonujemy aktualizacji wartości środka trwałego odejmując od jego wartości początkowej kwotę zeszłorocznych odpisów amortyzacyjnych. Nie zmienia się zatem stopa amortyzacji a jedynie jej podstawa czyli wartość początkowa.

7) Od zaktualizowanej wartości środka trwałego ponownie obliczamy metodą degresywną umorzenie aż do roku w którym kwota amortyzacji liczona metodą degresywną zrówna się z kwotą amortyzacji obliczoną metodą liniową. Wtedy należy rozpocząć amortyzację wg metody liniowej bez stosowania współczynnika podwyższającego stawkę amortyzacji. Nie zaliczamy tego jednak jako zmiany metody amortyzacji.

Reklama ∇

W praktyce

Pan Zbyszek jest rolnikiem, z rozpoczęciem nowego roku postanowił kupić używany ciągnik o wartości 280 000 zł. Za jego przegląd i renowację zapłacił 20 000 zł. Przewiduje że będzie go używał przez co najmniej 8 lat.

 

1) Ciągnik będzie amortyzowany metodą degresywną a współczynnik amortyzacji wyniesie 2,0.

2) Wartość początkowa środka trwałego ustalamy na 300 000 zł (cena ciągnika + renowacja)

3) Podstawiając do wzoru obliczamy roczną stopę amortyzacji liniowej:

     a% = 100% : 8                                   a% = 12,50%


4) Obliczamy roczną stopę amortyzacji degresywnej (ad%):

     ad% = 12,5% * 2                              ad% = 25%

 

5) oraz roczną kwotę amortyzacji według metody dla porównania:

a. liniowej

          A = 300 000 zł * 12,50%                 A = 37 500 zł

 b. degresywnej

          A = 300 000 zł * 25%                      A = 75 000 zł

 

6) W nowym roku od wartości początkowej środka trwałego odejmujemy zaksięgowane w ciągu roku według metody degresywnej umorzenie.

    Wp = 300 000 zł -75 000 zł           Wp = 225 000 zł

Nowa wartość początkowa wynosi więc 225 000 zł i teraz od tej kwoty obliczamy amortyzację metodą degresywną.

  Wp = 225 000 zł -56 250 zł           Wp = 168 750 zł

 

7) W 4 roku użytkowania ciągnika, kiedy wartość umorzenia środków trwałych obliczona metodą degresywną wyniesie 31 640,63 zł (A = 126 562,5 zł * 25%) i będzie niższa od kwoty wyliczonej metodą liniową (37 500 zł) zaczniemy dokonywać odpisów według metody liniowej. Dlatego też metoda degresywna często nazywana jest degresywno-liniową.

 

 

Księgowanie na kontach

  1. FV zakup ciągnika wymagającego naprawy 280 000 zł
  2. FV usługa renowacji przyjętego wcześniej środka trwałego 20 000 zł
  3. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania
  4. Roczna rata umorzenia obliczona metodą degresywną w 1 roku 75 000 (pamiętajmy o tym że amortyzacja jest kosztem)


Możesz być także zainteresowany

 Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja środków trwałych

27. 08. 2012, M. Paszek Środki trwałe wraz z upływem czasu zużywają się. Długość użytkowania środków trwałych jest zależna przede wszystkim od ich przeznaczenia i sposobu, w jaki są wykorzystywane.... Czytaj więcej


 Odpis i likwidacja środków trwałych Odpis i likwidacja środków trwałych

29. 04. 2013, Ewa Kusznierowska Zarówno odpis jak i likwidacja środków trwałych powoduje zmniejszenia na koncie środki trwałe.... Czytaj więcej
Do artykułu 'Amortyzacja środków trwałych metodą degresywną.' nawiązują następujące testy:

Umorzenie i wartość bilansowa środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych , 4 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: