Rejestracja

Analiza rentowności majątku własnego przedsiebiorstwa w przestrzeni.

Analiza rentowności majątku własnego przedsiebiorstwa w przestrzeni.

| Ewa Kusznierowska

Może zdarzyć się taka sytuacja na rynku, że mimo iż wskaźnik rentowności majątku i wskaźnik rentowności kapitału pogarszają się w naszym przedsiębiorstwie, w innych firmach o podobnym profilu działalności pogarszają się jeszcze bardziej. Może zaistnieć taka sytuacja w związku np. z kryzysem gospodarczym, ale może być to spowodowane tym, że asortyment naszych wyrobów jest już przestarzały i na rynku pojawiły się nowe, bardziej pożądane produkty.

W obu tych sytuacjach prawdopodobnie powinniśmy postępować zupełnie inaczej. (Piszę prawdopodobnie, ponieważ każda sytuacja jest wyjątkowa i niepowtarzalna i nie ma idealnych rozwiązań dla wszystkich).

W przypadku pierwszym prawdopodobnie będziemy zastanawiać się jak przetrwać na rynku trudny okres i ewentualnie możemy spróbować przestawić się na inną działalność, o większym popycie najlepiej o takim profilu by było w niej można wykorzystać nasze środki trwałe (przytoczony w innym artykule przykład wydawnictwa rozszerzającego w dobie kryzysu rozszerzającego swoją produkcję o wykonywanie usług reklamowych).

W drugim przypadku prawdopodobnie będziemy rozważać zmianę profilu naszej działalności. Znowu najlepiej zmienić profil działalności w takim kierunku by można było wykorzystać istniejący w naszym przedsiębiorstwie potencjał (zarówno materialny jak i ludzki).

Oczywiście pożądana przez nas jest sytuacja gdy wskaźnik rentowności majątku i wskaźnik rentowności kapitału własnego rosną z okresu na okres.

Może się jednak zdarzyć, że pomimo wzrostu tych wskaźników w naszym przedsiębiorstwie, w porównaniu z innymi o podobnym profilu wypadamy słabo. Oznacza to, że nasz sukces wynika ze wzrostu popytu na nasze towary lub produkty pracy.

Polepszające się jakiekolwiek wyniki działalności naszego przedsiębiorstwa to bardzo pozytywne zjawisko i oczywiście cieszymy się z tego, ale w tej sytuacji powinniśmy jednak  zauważyć, że wskaźniki te mogłyby być jeszcze lepsze. W takim wypadku prawdopodobnie będziemy nadal utrzymać profil naszej działalności, ale rozważymy co można ulepszyć w organizacji pracy, w oferowanych produktach i w innych „sferach życia naszego przedsiębiorstwa” by przyspieszyć wzrost wskaźników rentowności przedsiębiorstwa.

Najbardziej pożądana jest sytuacja gdy wskaźniki rentowności naszego przedsiębiorstwa nie tylko rosną z okresu na okres, ale również są najwyższe na istniejącym rynku. W takim wypadku będziemy nadal utrzymać politykę dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Pozytywnym zjawiskiem jest gdy nadal poszukujemy jeszcze lepszych rozwiązań.

Tutaj oczywiście jeszcze jedna, bardzo ważna, uwaga. Zwiększając rentowność naszego przedsiębiorstwa nie możemy zapomnieć o płynności finansowej. Oczywiste jest, że im większa rentowność tym efektywność naszego działania jest wyższa. Wiele było jednak przedsiębiorstw, które mimo wysokiej rentowności, upadły na skutek tego, że „nagle???” stały się niewypłacalne.

Dlatego zawsze musimy pamiętać, że dla każdego działającego przedsiębiorstwa utrzymanie płynności finansowej jest sprawą priorytetową. Każde nasze działanie powinno zatem być starannie zaplanowane. Im większe zmiany zostają wprowadzane w  przedsiębiorstwie, tym dokładniej powinny być rozważone różne ich aspekty.

Porównanie wskaźnika rentowności majątku i wskaźnika rentowności kapitału z tymi wskaźnikami w innych przedsiębiorstwach ma służyć przede wszystkim naszemu rozeznaniu na rynku na którym działamy. Nie są jej celem wyścigi. Ważne jest by nasze przedsiębiorstwo utrzymywało swoją pozycję na rynku i stopniowo, w miarę jego możliwości, nadal się rozwijało.Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: