Rejestracja

Co to jest rentowność

Co to jest rentowność

| Ewa Kusznierowska

Wskaźniki rentowności mówią nam jak skutecznie działa dane przedsiębiorstwo. Prowadząc przedsiębiorstwo inwestujemy pewne nakłady, mniejsze lub większe. W wyniku tych nakładów osiągamy większe lub mniejsze efekty.

Jest oczywiste, że osiągnięcie tego samego efektu przy zainwestowaniu w działalność mniejszych nakładów jest znacznie trudniejsze niż wtedy gdy zainwestujemy nakłady większe. Teoretycznie przy takim samym zarządzaniu inwestując większe nakłady powinniśmy osiągnąć  większy efekt naszego działania.

Można więc stwierdzić że o efektywności działania przedsiębiorstwa świadczy nie tyle sam efekt jego działania, ile stosunek efektów, które otrzymano z jego działalności, do nakładów jakie zainwestowano w tę działalność. Dlatego wprowadzono wskaźniki rentowności.

Są one równe ilorazowi efektu jaki otrzymujemy do nakładu. Ogólny wzór na wskaźniki rentowności przyjmuje zatem postać:

Wskaźnik rentowności = efekt/nakład.

Zatem możemy powiedzieć, że wskaźniki rentowności informują nas o efektywności działania przedsiębiorstwa.

Najważniejszy miernikiem efektywności działania  przedsiębiorstwa jest zysk, natomiast nakładem jest zainwestowany kapitał lub majątek, który został zaangażowany w  celu osiągnięcia tego zysku.

W zależności od punktów widzenia i różnych podstaw, do których odnosimy zysk, w analizach finansowych stosowane są następujące grupy wskaźników rentowności:

  • wskaźniki rentowności  sprzedaży- tzn. wskaźniki rentowności handlowej,
  • wskaźnik rentowności majątku- tzn. wskaźnik rentowności ekonomicznej,
  • wskaźnik rentowności kapitałów własnych- tzn.  wskaźnik  rentowności finansowej.

Rodzaj rentowności zależy od podstawy odniesienia. Jeżeli zysk odnosimy do majątku mówimy o rentowności ekonomicznej. Jeżeli odnosimy go do kapitałów mówimy o rentowności finansowej. Natomiast w przypadku odniesienia go do przychodów ze sprzedaży mamy do czynienia z rentownością sprzedaży.

Wskaźniki te w bardzo dużym stopniu zależą od rodzaju prowadzonej działalności i warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rentowność sprzedaży hurtowej, powszechnie dostępnych towarów jest o wiele niższa niż rentowność sprzedaży detalicznej w ekskluzywnym sklepie, np. rentowność sklepu jubilerskiego lub ekskluzywnego sklepu z ubraniami jest dużo większa niż rentowność supermarketu, ponieważ zyski rosną wraz z ilością sprzedawanych towarów. W supermarkecie występuje tzn. efekt skali i na pojedynczym towarze zysk może być, a nawet powinien być, mniejszy niż w ekskluzywnym sklepie lub u jubilera.

Porównując zaś rentowność przedsiębiorstw wytwarzających wyroby o krótkich cyklach produkcyjnych, które mają zapewnioną stałą sprzedaż, a rentowność przedsiębiorstw o długich cyklach produkcyjnych, należy stwierdzić, że zwykle rentowność pierwszych z nich jest o wiele niższa. W przedsiębiorstwach o długich cyklach produkcyjnych wyższa rentowność sprzedaży wynika z wyższych kosztów zamrożenia gotówki i wyższego poziomu ryzyka finansowego.

Z tego powodu wskaźnik rentowności można porównywać tylko pomiędzy przedsiębiorstwami, które prowadzą działalność gospodarczą o podobnym charakterze. Można też dokonywać porównań w czasie. W ten sposób możemy określić, czy efektywność działania przedsiębiorstwa z roku na rok ulega poprawie, czy pogorszeniu.


Możesz być także zainteresowany

 Zasady księgowania na konta Zasady księgowania na konta

25. 03. 2013, Ewa Kusznierowska Najważniejszą zasadą na której opiera się cała rachunkowość jest zasada bilansowa mówiąca, że pomiędzy pasywami i aktywami zawsze zachodzi równość. Księgowanie na konta wynika bezpośrednio z tej zasady.... Czytaj więcejKategoria: Rentowność

Artykuły z kategorii Rentowność

Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

  1. [ 1] mmmmm 27.11.2013, 12:56

    Lubie rentowosc:d

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: