Rejestracja

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

| Żaneta Solich

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, nazywany również egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu (np. technik rachunkowości) określonych w standardzie wymagań ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Egzamin zawodowy zastąpił egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego, a przeprowadzany jest dla absolwentów:

 • zasadniczych szkół zawodowych  
 • techników
 • techników uzupełniających
 • szkół policealnych.

 

Egzaminy zawodowe przygotowują, organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne natomiast Centralna Komisja Egzaminacyjna decyduje, które z przygotowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne zastawy zadań egzaminacyjnych będą rozwiązywać zdający.

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego. Harmonogram egzaminów ustala i ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż na cztery miesiące przed terminem ich przeprowadzenia.

 

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

 1. etapu pisemnego, który na nowych zasadach trwa 60 minut i składa się z 40 pytań sprawdzających wiadomości i   umiejętności zawodowe.

  Według starych zasad, w części teoretycznej egzamin składał się z 50 pytań zawodowych oraz 20 pytań związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą, oraz egzamin trwał 120 minut.

 2. etapu praktycznego, trwającego nie krócej niż 180 minut i niedużej niż 240 minut, który polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie

 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 • z etapu pisemnego – co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów
 • z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.


Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna ale prace oceniane są przez zewnętrznych egzaminatorów. Każdy, kto zdał egzamin zawodowy otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

 

Z myslą o użytkownikach przygotowujących się do egzaminów zawodowych stworzyliśmy nową kategorię testów: przykładowe testy zawodowe.

Testy zostały opracowane na podstawie egzaminów zawodowych przeprowadzanych w ubiegłych latach, a zakres pytań testowych jest zgodny zarówno ze starym jak i nowym egzaminem zawodowym.

Pamiętajcie, że na prawdziwym egzaminie zawodowym wiele pytań testowych powtarza się!

Przejdź do rozwiązywania testów »

Do artykułu 'Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe' nawiązują następujące testy:

Technik rachunkowości 1, 12 przykładów Uruchom test »
Technik rachunkowości 2, 12 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Technik rachunkowości 3, 12 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze do tego artykułu (2)

 1. [ 1] anetagolab17l16 16.11.2014, 17:07

  Witam ! Przygotowuje się do egzaminu zawodowego i mam problem w zadaniu. ,, Otrzymano od spółki Alfa fakturę VAT za zakupione i przyjęte do magazynu materiały a) wartość netto 9 tys. b)podatek VAT 23% 2070 c) wartość brutto 11070. Proszę o pomoc jak to zaksięgować

 1. [ 2] jak-księgować .pl 16.11.2014, 19:09

  Zazwyczaj przy księgowaniu dostaw materiałów korzystamy z konta 301 Rozliczenie zakupu materiałów. Operację tą należało by zaksięgować w dwóch etapach: 1 etap to zaksięgowanie faktury VAT - konto 201 Rozrachunki z dostawcami po stronie Ma kwota brutto 11 070zł - koto 301 Rozliczenie zakupu materiałów po stronie Wn kwotą netto 9 00zł - konto 221-1 VAT naliczony po stronie Wn 2 070 zł 2 etap to zaksięgowanie przyjęcia materiałów do magazynu (na podst. dowodu PZ) - konto 310 Materiały po Wn - oraz konto 301 Rozliczenie zakupu materiałów po stronie Ma kwotą netto 9 00zł pozdrawiam

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: