Rejestracja

Ewidencja wynagrodzeń.

Ewidencja wynagrodzeń.

| Żaneta Solich

Wynagrodzenie to świadczenie, jakie pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownikowi okresowo w zamian za wykonaną przez niego pracę, odpowiednio do rodzaju tej pracy, ilości oraz jakości jej wykonania. Praca jest świadczona w oparciu o wiążący pracownika i pracodawcę stosunek pracy, a więc umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie itp.

Pojęcie wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, ale również premie, nagrody, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, a także różnego rodzaju świadczenia i należności ze stosunku pracy, takie jak odprawa emerytalno-rentowa, odprawa pieniężna, nagroda jubileuszowa, ekwiwalenty pieniężne, deputaty, odszkodowania itp., które są dodatkowymi składnikami wynagrodzenia.

 

Najbardziej powszechne formy wynagradzania to:

 • wynagradzanie według czasu pracy np. wynagradzanie miesięczne, godzinowe, dniówkowe, tygodniowe,
 • wynagrodzenie według wyników pracy, które występuje w formie wynagrodzenia akordowego, prowizyjnego,
 • wynagrodzenie premiowe.

 

Wysokość wynagrodzeń ustala się na podstawie dokumentów źródłowych takich jak listy obecności, karty pracy, zestawienia przepracowanych godzin, stawek zarobkowych ale także zwolnień lekarskich, dokumentów potwierdzających korzystanie z bezpłatnego urlopu, urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. Na podstawie tych dokumentów uwzględniając także przyznane nagrody, premie czy odprawy indywidualnie oblicza się wynagrodzenie pracownika.

 

Wypłata wynagrodzenia następuje zazwyczaj na podstawie listy płac. Lista płac jest dokumentem księgowym potwierdzającym naliczenie wynagrodzeń dla pracowników i uwzględnia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone zarówno przez pracownika jak i pracodawcę, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wynagrodzenia netto.

Należy pamiętać, że na wysokość oraz sposób obliczania zaliczki na podatek czy składek ZUS mają wpływ także złożone przez pracownika oświadczenia, np.:

 • oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu,
 • oświadczenie o otrzymywaniu renty lub emerytury,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z innego źródła w danym roku kalendarzowym itp.

 

Do ewidencji należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za pracę służy konto 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Obciążenia tego konta, a więc wypłaty zaliczek na wynagrodzenie i wynagrodzeń netto oraz potrąceń z listy płac księgujemy po stronie Winien tego konta natomiast uznania czyli przede wszystkim wynagrodzenia brutto księgujemy po stronie Ma.

 

Przykład:

Pracownik X otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości 3 100 zł brutto. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25zł na miesiąc a pracodawca jest upoważniony do pomniejszania  zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek czyli o 46,33 zł. Pracodawca płaci składkę wypadkową w wysokości 0,67%.

 

LISTA PŁAC:

 

1. Wynagrodzenie brutto za marzec 2014:

3 100 zł

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

3 100 zł

3. Składka emerytalna (9,76%)

302,56 zł

4. Składka rentowa (1,5%)

46,50 zł

5. Składka chorobowa (2,45%)

75,95 zł

6. Składki na ubezpieczenia społeczne razem (13,71%)

425,01 zł

7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ( wynagrodzenie brutto - składki na ubezpieczenia społeczne razem)

2 674,99 zł

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana z wynagrodzenia (9%)

240,75 zł

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku (7,75%)

207,31 zł

10. Miesięczny koszt uzyskania przychodu

111,25 zł

11. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych (wynagrodzenia brutto - składki na ubezpieczenia społeczne razem - miesięczny koszt uzyskania przychodu)

2 564 zł

12. Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne ((podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych x 18%)- 1/12 kwoty wolnej czyli 46,33)

415,19 zł

13. Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (zaliczka  na podatek dochodowy przed obliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne - składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku 7,75%)

208 zł

14. Kwota netto do wypłaty (wynagrodzenie brutto - składki na ubezpieczenia społeczne razem - składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana z wynagrodzenia (9%) - zaliczka na podatek dochodowy do pobrania po zaokrągleniu do pełnych złotych)

2 226,24 zł

15. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę

3 100 zł

16. Składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%)

302,56 zł

17. Składka na ubezpieczenie rentowe (6,5%)

201,50 zł

18. Składka wypadkowa (0,67%)

20,77 zł

19. Składka na Fundusz Pracy (2,45%)

75,95 zł

20. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych (0,10%)

3,10 zł

21. Razem koszt pracodawcy (składki pracodawcy + wynagrodzenie brutto)

3 704 zł

Reklama ∇

Ewidencja na kontach:

 1. Lista płac – wypłata wynagrodzenia za marzec 2014                 3 100,00 zł
 2. Lista płac – potrącenie obowiązkowych składek:
  1. na ubezpieczenia społeczne                                                 425,01 zł
  2. ubezpieczenie zdrowotne                                                     240,75 zł
  3. zaliczki na podatek dochodowy                                             208,00 zł          
 3. WB –  przelew wynagrodzenia netto                                         2 226,24 zł
 4. Zarachowanie zobowiązań z tytułu:
  1. składek na ubezpieczenia społeczne                                      524,83 zł         
  2. składek na Fundusz Pracy FGŚP                                              79,05 zł
 5. WB - przelew składek do ZUS.                                                  1 269,64 zł
 6. WB - przelew zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.    208,00 zł

 


Możesz być także zainteresowany

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty rodzajowe ciąg dalszy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty rodzajowe ciąg dalszy

07. 07. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury nowego artykułu - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia... Czytaj więcej


 Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej

29. 03. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury artykułu: Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej... Czytaj więcej


 Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia netto? Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia netto?

15. 04. 2015, Żaneta Solich W artykule przedstawiam i wyjaśniam etapy kalkulacji wynagrodzenia netto.... Czytaj więcejKategoria: Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Do artykułu 'Ewidencja wynagrodzeń.' nawiązują następujące testy:

Ewidencja rozrachunków z pracownikami., 20 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Księgowanie przychodów i kosztów w zespole 4 i 5 , 30 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Rozrachunki - wynagrodzenia, 7 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze do tego artykułu (6)

 1. [ 1] Adrian 24.04.2014, 11:51

  Czemu w operacji 4a jest kwota 563,89 zł?

 1. [ 2] jak-księgować .pl 25.04.2014, 23:40

  Przepraszam, to mój błąd przy przepisywaniu obliczeń. Prawidłowa kwota z punktu 4a wynosi 524,83 i jest sumą składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy (302,56 + 201,50 + 20,77 = 524,83 lub liczona łatwiejszym sposobem 3 100 x 16,93% = 524,83). Pozdrawiam serdecznie i dziękuje za zwrócenie uwagi.

 1. [ 3] Mmm 08.05.2014, 19:50

  Mam takie pytanko: czy można księgować na kocie 230 po stronie ma zamiast kwoty brutto kwotę netto wynagrodzenia? Następnie zaksięgować po stronie Ma konta 230 kwotę podatku oraz zusów potrącanych z wynagrodzenia pracownika?

 1. [ 4] jak-księgować .pl 16.05.2014, 10:53

  Witam, nie spotkałam się nigdy z takim księgowaniem. Teoretycznie księgowanie, które Pani proponuje jest możliwe, jednak łatwiej zaksięgować po stronie MA konta 230 wynagrodzenia brutto całą kwotą w koszty niż rozbijać je na części zwłaszcza, że powinna to Pani zrobić po stronie WN konta 230.

 1. [ 5] Tt 06.04.2016, 15:48

  Jak zaksięgować składkę ubezpieczenia zdrowotnego pobraną, odliczoną i należną zaliczkę na podatek dochodowy?

 1. [ 6] kammil 25.02.2024, 16:24

  Moglibyście zrobić aktualizajce?

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: