Rejestracja

Ewidencja zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia

Ewidencja zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia

| Żaneta Solich

Kodeks Pracy mówi, że pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia za pracę wykonaną w miejscu i terminie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Nie wyklucza jednak możliwości wypłaty wynagrodzenia jeszcze przed wykonaniem pracy lub przed obowiązującym terminem. Pracownik może zwrócić się do pracodawcy o wypłatę części zarobku na poczet przyszłego wynagrodzenia.

Taka przedterminowa wypłata często jest nazywana zaliczką. Pamiętajmy jednak, że zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia nie jest jednakowa z zaliczką pieniężną, o której mowa w Kodeksie Pracy oraz, że Kodeks Pracy nie reguluje kwestii zaliczek na poczet wynagrodzeń. Udzielenie takiej zaliczki pracownikowi jest jednak zgodne z prawem, ponieważ jest działaniem na korzyść pracownika.

Przydatnym pracodawcy, wypłacającemu zaliczkę na poczet wynagrodzenia, dokumentem jest pisemny wniosek pracownika zawierający zgodę na potrącenie określonej kwoty netto lub brutto ze wskazanego przez pracownika wynagrodzenia.

Taki wniosek powinien zostać zaakceptowany przez pracodawcę lub inną upoważnioną do tego osobę, ponieważ taka zaliczka stanowi część wynagrodzenia, a więc część należności ze stosunku pracy.

Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia staje się przychodem pracownika z chwilą, gdy ten otrzyma ją do dyspozycji, należy ją więc doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy danego pracownika. W związku z tym pracodawca ma obowiązek pobrania od wypłaconej zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Kwota zaliczki stanowi również podstawę do naliczenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Przykład:

Pan Jan Kowalski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie równe 3.000 zł brutto. W lutym otrzymał dodatkowo zaliczkę na poczet wynagrodzenia za marzec w wysokości 1.000 zł (przyznaną przez pracodawcę na jego pisemny wniosek). Wynagrodzenie za luty 2014 waraz z zaliczką na poczet wynagrodzenia marcowego wpłynęło na konto 28 lutego 2014.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie oraz zaliczki na podatek dochodowych jest kwota 4000 zł czyli wynagrodzenie brutto + zaliczka.

 

 1. Lista płac – wynagrodzenia za luty 2014                                        3 000,00 zł
 2. Lista płac  – zaliczka na poczet wynagrodzenia za marzec 2014         1 000,00 zł
 3. Lista płac – potrącenie obowiązkowych składek:
  1.  na ubezpieczenia społeczne                                                                 548,40 zł
  2. ubezpieczenie zdrowotne                                                                     310,64 zł
  3.  zaliczki na podatek dochodowy                                                             287,00 zł
 4. WB –  przelew wynagrodzenia i zaliczki netto                                             2 853,96 zł
 5. Lista płac – wynagrodzenia za marzec 2014:
  1. wynagrodzenia brutto                                                                       3 000,00 zł
  2. przeksięgowanie zaliczki na poczet wynagrodzenia pobranej w lutym     1 000,00 zł

 


Możesz być także zainteresowany

 Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego -     BEZ TAJEMNIC Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego - BEZ TAJEMNIC

26. 06. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury artykułu o tematyce wynagrodzeń.... Czytaj więcej


 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty rodzajowe ciąg dalszy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty rodzajowe ciąg dalszy

07. 07. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury nowego artykułu - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia... Czytaj więcej


 Księgowanie zakupu napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników – praktyczne ujęcie Księgowanie zakupu napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników – praktyczne ujęcie

12. 11. 2015, Magdalena Sokołowska W artykule przedstawiamy jak w praktyczny sposób ująć w księgach rachunkowych zakup napojów oraz posiłków profilaktycznych... Czytaj więcejKategoria: Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Do artykułu 'Ewidencja zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia' nawiązują następujące testy:

Ewidencja rozrachunków z pracownikami., 20 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze do tego artykułu (6)

 1. [ 1] ewa 28.03.2014, 19:28

  Wydając zaliczkę pracownikowi dajemy mu pieniądze. Ja tą zaliczkę bym zaksięgowała po Wn na koncie pozostałe rozrachunki z pracownikami (tak Pani to zrobiła), ale po Ma na koncie Kasa lub rachunek bieżący. Ponadto nie wiem w jakim celu to zdanie "Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia staje się przychodem pracownika z chwilą, gdy ten otrzyma ją do dyspozycji, należy ją więc doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy danego pracownika." Dla naszej firmy jest to tylko zaliczka i nie ma dla nas znaczenia czym ona jest dla pracownika. Na wszystkie operacje gospodarcze zawsze patrzymy od strony naszej firmy. O tym mówi zasada podmiotowości. Zaliczka po Wn i konto ukazujące, że zmniejszyła nam się ilość środków pieniężnych. Po stronie Wn na koncie rozrachunki z tytułu wynagrodzeń wpisuje się tylko zobowiązania wobec pracowników, które wynikają z tytułu wynagrodzeń, czyli wynagrodzenie brutto pracowników. Moim zdaniem nic więcej.

 1. [ 2] Gośka 28.03.2014, 20:20

  To po prostu genialne. Wypłaca Pani zaliczkę pracownikowi i rośnie zobowiązanie firmy wobec niego. Oby więcej takich księgowych. Na pewno pracownicy się ucieszą. Tylko co powie na to pracodawca?

 1. [ 3] Ewa 30.03.2014, 15:07

  Jeśli można się wtrącić to zaliczka po Wn na konto rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (zmniejsza nam przyszłe zobowiązanie wobec pracownika, które powstanie po naliczeniu płac), a po Ma na konto zmniejszające ilość gotówki w kasie lub na rachunku bieżącym (w zależności od tego skąd wypłacamy tę zaliczkę). Z Poważaniem Ewa Kusznierowska

 1. [ 4] jak-ksiegowac.pl 31.03.2014, 20:37

  Pani Małgorzato, wypłata zaliczki pracownikowi wyciągiem bankowym wraz z wynagrodzeniem netto (operacja nr 4) jest zaksięgowana na koncie 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ( zmniejszają się nasze zobowiązania wobec pracownika wynikające z listy płac) oraz na koncie 130 Rachunek bankowy (zmniejsza się ilość środków pieniężnych w banku).

 1. [ 5] jak-księgować .pl 31.03.2014, 21:10

  Pani Ewo ma Pani rację co do zasady podmiotowości ale otrzymana przez pracownika zaliczka na poczet wynagrodzenia jest dla niego przychodem (w momencie jej otrzymania, pozostawienia do dyspozycji), a to z kolei oznacza, że pracodawca w tym momencie ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Dlatego też ta zaliczka została uwzględniona w liście płac. Podstawą wymiaru składek jest kwota 4 tys złotych a więc wynagrodzenie brutto + zaliczka.

 1. [ 6] Ewa 06.04.2014, 06:23

  Jeżeli pobiera zaliczkę miesiąc wcześniej to się zgadza. W przypadku gdy robi to w trakcie miesiąca, przed naliczeniem listy płac, zaliczkę bierzemy na pozostałe rozrachunki z pracownikami po Wn i kasa po Ma. Po naliczeniu nowej listy płac po Ma pozostałe rozrachunki z pracownikiem i po Wn na rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Do wypłaty pozostaje różnica (no oczywiście odejmujemy jeszcze ZUS, podatek i inne odliczenia, co również jest po Wn na tych rozrachunkach). Wydaje mi się, ze powinna Pani omówić jeszcze taką zaliczkę bo przeważnie zaliczka nie jest wliczana i uwzględniana przy wykonywaniu Listy płac a bardzo często decyzja o jej wypłacie powstaje później. Z poważaniem Ewa Kusznierowska

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: