Rejestracja

Formy rozliczeń między przedsiębiorstwami

Formy rozliczeń między przedsiębiorstwami

| Ewa Kusznierowska

Forma rozliczenia pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami ustalana jest  w drodze umowy, w trakcie negocjacji handlowych.

Rozliczenia pomiędzy nimi mogą odbywać się po każdej transakcji (za pomocą gotówki lub przelewów), ale mogą być również dokonywane za pomocą innych sposobów rozliczeń.

Takimi sposobami rozliczeń są:

  • Rozliczenia saldami- gdy dwaj kontrahenci współpracują ze sobą w taki sposób, że jednocześnie są dla siebie dostawcami i odbiorcami. Nie rozliczają wtedy każdej dostawy osobno, tylko okresowo saldami. W tym wypadku suma należności i zobowiązań pomiędzy tymi firmami jest kompensowana.
  • Rozliczenia planowe- w przypadku gdy następują stałe (najczęściej codzienne) dostawy. Zwykle z takim rozliczeniem mamy do czynienia w przypadku dostaw codziennych artykułów spożywczych np.: mleka, sera, jaj, pieczywa. W takim wypadku odbiorca dokonuje przelewów „zaliczkowo”. Rozliczenie dokonywane jest okresowo poprzez porównanie sumy wpłaconych w danym okresie zaliczek i wartości zrealizowanych dostaw.
  • Rozliczenia za pomocą akredytywy. To rozliczenie jest stosowane raczej rzadko, wtedy gdy dostawca nie ma zbytnio zaufania do odbiorcy (może to być odbiorca towarów, materiałów, usług, robót). Najczęściej tak się dzieje gdy dostawca wie o trudnościach w pozyskaniu należności od odbiorcy (np. nie płaci ich terminowo) lub gdy odbiorca jest nowym przedsiębiorcą na rynku. W takim wypadku dostawca ma prawo skorzystać z możliwości otwarcia przez odbiorcę akredytywy. Akredytywa polega na zdeponowaniu na rachunku bankowym środków pieniężnych dla dokładnie określonego wierzyciela za dokładnie określoną dostawę (może to być również usługa czy robota np. budowlana), w dokładnie określonym terminie. Po złożeniu w banku dokumentów na podstawie których można stwierdzić, że dostawa (usługa czy robota np. budowlana) została zrealizowana, bank dokonuje przelewu środków na rachunek dostawcy (lub wykonawcy). W ten sposób zabezpieczone jest pokrycie należności za daną dostawę.
Reklama ∇

Akredytywa jest typowym rozliczeniem dokonywanym za pośrednictwem banku czyli bezgotówkowym. Generalnie można stwierdzić, że rozliczenie saldami czy planowe mogłoby się odbywać gotówkowo, ale w praktyce są to na tyle duże kwoty, że te formy rozliczeń są zwykle związane z rozliczeniami bezgotówkowymi, które odbywają się za pośrednictwem banku.Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

  1. [ 1] Marianna 15.09.2013, 16:21

    Chyba przeczytam inne. O to mi chodziło. M.A.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: