Rejestracja

Księgowanie czeków

Księgowanie czeków

| Ewa Kusznierowska

Księgowanie czeków

Czeki obce w obiegu krajowym powinny zostać przedłożone do realizacji w czasie 10 dni. W obiegu europejskim w czasie 20 dni, a w obiegu światowym 70 dni.

Nas jako księgowych interesuje głównie sposób księgowania czeków.

Księgowanie czeków obcych

W ewidencji czeków obcych (wystawionych dla naszego przedsiębiorstwa możemy wyróżnić trzy momenty:

 1. Otrzymanie czeku od kontrahenta.
 2. Złożenie czeku w banku do realizacji.
 3. Realizacja czeku.

Ad 1.

Przyjęcie czeku od kontrahenta powoduje zmniejszenie lub likwidację jego należności, które należą do aktywów. Zatem wartość czeku księgujemy po stronie Ma na koncie rozrachunki z odbiorcami (mówimy o uznaniu tego konta). Jednocześnie rośnie wartość „innych środków „ do których zaliczamy czeki. Jak wiemy środki pieniężne również są aktywami. Ponieważ aktywa rosną po stronie Wn, tę operację na koncie „Inne środki pieniężne” księgujemy po Wn. 

Do  konta „inne środki pieniężne możemy prowadzić również analitykę i posiadać konto analityczne „czeki obce rozrachunkowe” (lub gotówkowe). W takiej sytuacji oczywiście mamy podwójne księgowanie po tej samej stronie: raz na koncie syntetycznym, drugi raz powtórzenie tego zapisu na koncie na koncie analitycznym.

Ad 2.

Po złożeniu czeku rozrachunkowego w banku do realizacji jednostka gospodarcza nie posiada  go już na stanie i oczekuje na potwierdzenie jego realizacji w banku. W tym momencie mamy zatem do czynienia ze środkami pieniężnymi w drodze. Podobnie jak inne środki pieniężne należą one do aktywów. Oznacza to, że w chwili oczekiwania na potwierdzenie realizacji czeków rozrachunkowych musimy je przeksięgować z konta inne środki pieniężne (po Ma bo ich ilość maleje) na konto środki pieniężne w drodze (po Wn, bo ich ilość rośnie).

Ad 3.

Po realizacji czeku bank przysyła na Wyciąg Bankowy. Zatem otrzymując ten dokument księgowy uznajemy, że czek został zrealizowany. Dopiero w chwili otrzymania Wyciągu Bankowego możemy zaksięgować wzrost środków pieniężnych na koncie naszej firmy. Ilość środków pieniężnych w drodze maleje, a ilość pieniędzy na rachunku bankowym rośnie. Obciążamy zatem konto Rachunek bankowy (księgujemy po Wn) i uznajemy konto Środki pieniężne w drodze (księgujemy po Ma).

Księgowanie czeków obcych rozrachunkowych  ujęte jest w poniższej tabelce:

Rodzaj operacji
gospodarczej

Konto na które księgowana jest
ta operacja gospodarcza po Wn

Konto na które księgowana jest
ta operacja gospodarcza po Ma

Otrzymanie czeku od kontrahenta

Inne środki pieniężne

(w analityce czeki obce rozrachunkowe)

Rozrachunki z odbiorcami

Złożenie czeku w banku  do realizacji

Środki pieniężne
 w drodze

Inne środki pieniężne

 (w analityce czeki obce rozrachunkowe)

Realizacja czeku
 (WB)

Rachunek bieżący
 

Środki pieniężne w drodze

 

Reklama ∇

W przypadku czeków gotówkowych wpłata do kasy następuje tego samego dnia. Złożenie czeku w banku do realizacji i realizacja czeku odbywają się jednocześnie. Dlatego pomijamy konto „Środki pieniężne w drodze”. Jest to pierwsza różnica w sposobie księgowania. Druga polega na tym, że pieniądze wpłacamy do kasy nie na rachunek bieżący. Pierwsza operacja jest taka sama. Zaksięgowanie drugiej polega na tym, że obciążamy konto „Kasa” (księgowanie po Wn) i uznajemy konto „Inne środki pieniężne”(księgujemy po Ma).

Jeżeli do konta „Inne środki pieniężne” prowadzimy analitykę „Czeki obce gotówkowe” to równolegle uznajemy również to konto.

Księgowanie czeków obcych gotówkowych  ujęte jest w poniższej tabelce:     

Rodzaj operacji
gospodarczej

Konto na które księgowana jest
ta operacja gospodarcza po Wn

Konto na które księgowana jest
ta operacja gospodarcza po Ma

Otrzymanie czeku od kontrahenta

Inne środki pieniężne (w analityce czeki obce gotówkowe)

Rozrachunki z odbiorcami

Złożenie czeku w banku  i jego realizacja (na podstawie KP)

Kasa

Inne środki pieniężne (w analityce czeki obce gotówkowe)

 

Księgowanie czeków własnych.

Przedsiębiorstwo może wystawić

Czek własny jest  zobowiązaniem finansowym. Jego realizacja przebiega w siedzibie banku osoby, która została wskazana przez wystawcę tego czeku. W celu wystawienia  czeku, musimy posiadać określone pokrycie na rachunku bankowym. Gwarancja pokrycia jest potwierdzenie czeku przez określony bank.  W tym celu wystawca  czeku przekazuje do swojego banku finansującego czek z  wnioskiem  o jego potwierdzenie oraz  polecenie przelewu.

Wówczas bank rezerwuje odpowiednią sumę na pokrycie danego  czeku i przenosi ją z rachunku bieżącego na wydzielony rachunek depozytów zablokowanych. Następnie zamieszcza na tym czeku klauzurę jego potwierdzenia. W ten sposób zablokowuje odpowiednią sumę środków pieniężnych, jako potwierdzenie czeków własnych gotówkowych i rozrachunkowych. Są one księgowane na specjalnym koncie. Środki te księgujemy na koncie „Inne  rachunki bankowe”, do którego możemy prowadzić analitykę: „Rachunek czeków potwierdzonych”.

Zatem ilość środków na koncie rachunek bieżący maleje, a na Inne rachunki bankowe rośnie. Jest to operacja pierwsza w poniższej tabelce.

Realizacja czeku polega na tym, że z „Rachunku czeków potwierdzonych kontrahentowi wypłacone są pieniądze (albo wpłacone są na konto kontrahenta). W naszym przedsiębiorstwie maleje wtedy ilość środków pieniężnych na koncie „Inne  rachunki bankowe”, i jednocześnie maleje nasze zobowiązanie wobec kontrahenta. Ilość środków na koncie „Inne  rachunki bankowe” to aktywa, dlatego maleje po Ma, natomiast zobowiązanie wobec kontrahenta jest pasywem, zatem maleje po Wn. Jest to operacja druga w poniższej tabelce.

Księgowanie czeków obcych ujęte jest w poniższej tabelce:

Rodzaj operacji
gospodarczej

Konto na które księgowana jest
ta operacja gospodarcza po Wn

Konto na które księgowana jest
ta operacja gospodarcza po Ma

Potwierdzenie czeku

Inne rachunki bankowe
(w analityce Rachunek czeków potwierdzonych)

Rachunek bieżący

Realizacja czeku

Rozrachunki z
 dostawcami

Inne rachunki bankowe
(w analityce Rachunek czeków potwierdzonych)







Pytania i komentarze do tego artykułu (9)

 1. [ 1] Joanna 04.10.2013, 19:28

  Pani Ewo Bardzo byłabym wdzięczna gdyby pani napisała artykuł o księgowaniu w stowarzyszeniu, chodzi mi o księgowanie najczęściej występujących operacji jak: wpłata na rachunek środków własnych- z tego tytułu zaksięgowanie asygnaty; księgowanie opłaty za wydane czeki; księgowanie składek członkowskich; księgowanie faktury za zakup programu księgowego; księgowanie rachunek brutto zwolniony z VAT za zgłoszenie zawodników tzw. uprawnienie seniorów; księgowanie dotacji z Urzędu miasta na rachunek bankowy 2500 zł; rachunek brutto za weryfikację boiska do gry; rachunek za sędziowanie zawodów piłki nożnej. Pozdrawiam serdecznie:)

 1. [ 2] Ewa Kusznierowska 05.10.2013, 18:43

  Pani Joanno. Na pewno w przyszłości zajmę się również bardziej specjalistycznymi tematami. Na razie muszę zająć się tłumaczeniem najbardziej ogólnej wiedzy. Teraz jeszcze muszę przede przekazać same zasady rachunkowości. Była już np. prośba o napisanie artykułu na temat księgowania przychodów i kosztów na wynik finansowy. Muszę jednak pisać po kolei. Najpierw zwykłe księgowanie na konta bilansowe, potem rozrachunkowe, przychody i koszty później, przeksięgowanie na wynik musi być na końcu- tak jak to się robi w księgowości. Trudno jest zrozumieć dalsze tematy jak nie zna się podstawowych. To samo dotyczy analizy finansowej. Mam pewne ograniczenia co do czasu pisania. Nie mogę o wszystkim pisać jednocześnie. W każdym bardziej specjalistycznym przypadku obowiązują te same zasady pisania na konta. Różnica polega głównie na nazwach kont i samych zasadach rozliczania np. dotacji, wynikających z innego sposobu finansowania. Pomimo tamtej prośby do tej pory nie pisałam jeszcze jak księgujemy koszty czy przychody bo staram się pisać w jakiejś kolejności. O rozrachunkach np. pisałam tylko ogólnie. Muszę jeszcze napisać o księgowaniu wynagrodzeń, obrocie towarowym, OCEM, OCET, OCEW, rozliczeniu produkcji i innych. Zostało jeszcze bardzo dużo ogólnych tematów, które muszę poruszyć wcześniej, ponieważ dotyczą wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, usługodawców, stowarzyszeń itp. Dopiero na końcu będę mogła zająć się bardziej specjalistycznymi przypadkami. Zresztą mam nadzieję, że na podstawie wiedzy ogólnej będzie mogła Pani zrozumieć zasady księgowania w stowarzyszeniu. Także bardzo chętnie, ale musi Pani na to niestety jeszcze trochę poczekać. Pozdrawiam

 1. [ 3] piotr 01.11.2013, 12:16

  w pierwszej tabeli wkradł się błąd: zamiast "Realizacja czeku (WB): Wn Środki pieniężne w drodze, Ma Rachunek bieżący" powinno być Wn rachunek bieżący, Ma środki pieniężne w drodze Ogólnie bardzo przystępnie wyjaśnione :) Pozdrawiam serdecznie

 1. [ 4] Ewa Kusznierowska 06.11.2013, 00:53

  Ma Pan rację poprawiłam. Dziękuję za poprawkę.

 1. [ 5] Natalia 29.11.2015, 13:04

  Witam Czy moglaby mi Pani powiedziec czy zobowiązanie w przypadku czeku własnego pryska w momencie otrzymania czeku przez wierzyciela czy w momencie realizacji przez wierzyciela tego czeku? Pozzdrawiam

 1. [ 6] jak-księgować.pl 29.11.2015, 19:26

  Pani Natalio : polecam interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 czerwca 2013 r., nr IPTPB3/423-101/13-4/MF, jest tam opisana podobna sytuacja do Pani, tylko, że z wekslem. Niestety jak mówi interpretacja nasz ustawodawca nie zdefiniował w ustawach pojęcia „uregulowanie”. Tym samym pojęcie to powinno być interpretowane szeroko, w konsekwencji powinno obejmować każdą prawnie dopuszczalną formę wykonania zobowiązania przez podatnika, w tym również wydanie weksla, a co za tym idzie wydanie czeku własnego również powinno być podobnie interpretowane.

 1. [ 7] Natalia 12.04.2017, 16:36

  Dziękuję bardzo za pomoc w zrozumieniu! Jestem w technikum na kierunku Technik Ekonomista i bardzo mi Pani pomogła! :)

 1. [ 8] Rafał 14.06.2018, 00:15

  Witam Gdyby to było możliwe, czy może Pani przybliżyć temat czeków własnych gotówkowych ? Jak za pomocą takiego czeku wypłaca się pieniądze z rachunku bieżącego do kasy i jak taką transakcję się księguje ?

 1. [ 9] Beti 21.10.2023, 10:04

  Dzięki za księgowano

Dodaj komentarz






Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: