Rejestracja

Księgowanie zakupu napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników – praktyczne ujęcie

Księgowanie zakupu napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników – praktyczne ujęcie

| Magdalena Sokołowska

Pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje.

Natomiast jeśli chodzi o profilaktyczne posiłki, należy zapewnić je pracownikom wykonującym prace:

 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000kcal u mężczyzn i powyżej 1100kcal u kobiet,
 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500kcal u mężczyzn, a u kobiet powyżej 1000kcal, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stała temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,
 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500kcal u mężczyzn, a u kobiet powyżej 1000kcal, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym: za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca,
 • pod ziemią,
 • związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Informacje szczegółowe można znaleźć w rozporządzeniu z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia z dnia 28 maja 1996r. w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów.

 

Opodatkowanie i oskładkowanie otrzymanych przez pracowników napojów i posiłków

Wartość otrzymanych nieodpłatnie posiłków profilaktycznych i napojów korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych  na podstawie art. 21 ust.1 pkt 11 – świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw są wolne od podatku dochodowego.

Wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp nie stanowi także podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Wydatki na posiłki profilaktyczne i napoje w aspekcie kosztów uzyskania przychodu

Pracodawca ponosząc wydatki związane z zakupem posiłków profilaktycznych i napojów wypełnia obowiązki nałożone na niego przepisami w zakresie bhp, których celem jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy. Wydatki te ponoszone są w związku z prowadzona działalnością gospodarczą i bez wątpienia służą osiągnięciu, zachowaniu i zabezpieczeniu źródeł przychodów. Dodatkowo wydatki te nie zostały wymienione w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, dlatego też z całą pewnością mogą zostać ujęte jako koszt uzyskania przychodu w firmie.

 

VAT a posiłki profilaktyczne i napoje

Jeśli chodzi o możliwość odliczenia VAT-u to zależy to od tego, jaki zakup dokumentuje faktura związana z zakupem posiłków oraz napojów. Jeśli jest to usługa sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 56.1 tj. usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych – nie możemy odliczyć VAT-u z takiej faktury. W innych przypadkach VAT wykazany na fakturze może zostać odliczony.

Natomiast jeśli chodzi o VAT z tytułu przekazania posiłku pracownikom – nie ma obowiązku naliczania VAT-u.

 

Reklama ∇

Ewidencja księgowa zakupu oraz przekazania pracownikom posiłków oraz napojów

Do ewidencji kosztów związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników służy konto 405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Jeżeli prowadzona jest ewidencja kosztów na kontach według miejsc powstawania kosztów wydatki te odnosi się na odpowiednie konta zespołu 5.

 

 Dekretacja przykładowych operacji gospodarczych:

 

Treść operacji

Wartość

Konto

Winien

Ma

1.  Faktura VAT - zakup świadczeń

     rzeczowych dla pracowników

     np. napojów

 

 

 

   a) wartość brutto faktury

99,00zł

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

   b) VAT naliczony podlegający

       odliczeniu

18,51zł

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie naliczonego VAT

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

2. PZ – przyjęcie do magazynu 

   napojów

80,49zł

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

3. RW – wydanie pracownikom napojów

57,00zł

405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

    oraz równoległe księgowanie na 

    kontach zespołu 5

57,00zł

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej – np. produkcyjnej

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

4. WB – zapłata faktury VAT

99,00zł

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

 

 

Jeżeli dana jednostka nie prowadzi ewidencji magazynowej, a świadczenia rzeczowe po zakupie są bezpośrednio przekazywane pracownikom, wówczas ich zakup trafia bezpośrednio na konto Wn 405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz Ma 301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów.


Możesz być także zainteresowany

 Wydatki na gastronomie a koszty uzyskania przychodu Wydatki na gastronomie a koszty uzyskania przychodu

12. 06. 2017, Marzena Walkiewicz Czy wydatki na gastronomie możemy uznać za koszty podatkowe? Dowiedz się w jakich przypadkach.... Czytaj więcej


 Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego -     BEZ TAJEMNIC Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego - BEZ TAJEMNIC

26. 06. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury artykułu o tematyce wynagrodzeń.... Czytaj więcej


 Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej

29. 03. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury artykułu: Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej... Czytaj więcejPytania i komentarze do tego artykułu (15)

 1. [ 1] Anneczka97 13.11.2015, 14:18

  bardzo ciekawy artykuł!

 1. [ 2] blondyna.xd 13.11.2015, 14:19

  Zgadzam się z Aneczka97. Pozdrawiam :)

 1. [ 3] anita_97 13.11.2015, 14:20

  zgadzam się z tym @Anneczka97

 1. [ 4] chmielonia 13.11.2015, 14:20

  Naprawdę świetny artykuł, polecam

 1. [ 5] Anneczka97 13.11.2015, 14:20

  dziękuje za pozdrowienia, miłego dnia wszystkim!

 1. [ 6] chmielonia 13.11.2015, 14:21

  pozdrawiam wesołych ludzi, peace!!

 1. [ 7] anita_97 13.11.2015, 14:21

  uważam że okres zimowy powinien być od 1 września :)

 1. [ 8] blondyna.xd 13.11.2015, 14:21

  Dziękuję, również życzę Tobie miłego dnia.

 1. [ 9] farreng 13.11.2015, 14:22

  Jak dużo tu miłych osób, łączmy się ekonomiści :)

 1. [ 10] anita_97 13.11.2015, 14:22

  i pokój temu domowi !

 1. [ 11] Anneczka97 13.11.2015, 14:22

  @Ania97 co sądzisz na temat tego artykułu?

 1. [ 12] chmielonia 13.11.2015, 14:24

  Jak tam życie kochani? :)))))

 1. [ 13] blondyna.xd 13.11.2015, 14:25

  Jesteście cudowni! KC was mocno <3

 1. [ 14] farreng 13.11.2015, 14:25

  W porządku, właśnie poszerzam swoją wiedzę na temat księgowania. Świetna stronka!

 1. [ 15] blondyna.xd 13.11.2015, 14:28

  Polecam również! Fascynująca stronka, mega wciągająca. Chyba się uzależniłam, siedzę tu już 8h i nie mogę się oderwać.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: