Rejestracja

Odpis i likwidacja środków trwałych

Odpis i likwidacja środków trwałych

| Ewa Kusznierowska

Odpis zamortyzowanego środka trwałego

W momencie gdy wartość środka trwałego zostanie całkowicie zamortyzowana, czyli wliczona w koszty mówimy, że środek trwały został całkowicie umorzony. Wartość umorzenia danego środka trwałego jest wtedy równa jego wartości początkowej. Musimy wtedy „zdjąć środek trwały z ewidencji środków trwałych”. Tzn. dokonujemy jego odpisu. W tym celu po Ma wpisujemy jego wartość na konto środki trwałe, a po Wn na wartość umorzenia.

Na koniec okresu rozliczeniowego wartość tego środka trwałego już nie będzie ujęta w bilansie.

Likwidacji środka trwałego może również wynikać z powodu zniszczenia, zużycia lub nieopłacalności jego dalszej eksploatacji. Wycofanie z używania środka trwałego może być również spowodowane przeznaczeniem tego środka do odsprzedaży lub przekazaniem w formie darowizny.


Reklama ∇

Księgowanie likwidacji środka trwałego

 

Likwidacji środka trwałego dokonujemy na podstawie LT

  • LT jest to likwidacja środka trwałego.

Wartość początkową środka trwałego przeznaczonego do likwidacji wpisuje się na konto po stronie Ma (w ten sposób jego wartość księgowa od tej chwili wynosi 0). Po Wn wpisujemy na umorzenie wartość dotychczasowego umorzenia (w ten sposób jego wartość księgowa jego umorzenia od tej chwili wynosi 0). Różnicę zaś wpisujemy w pozostałe koszty operacyjne (po Wn).

W przypadku gdy powodem wycofania z ewidencji księgowej niezamortyzowanego środka trwałego jest nieprzewidziane zdarzenie losowe, różnicę pomiędzy wartością dotychczasowego umorzenia, a jego wartością początkową wpisujemy po Wn w straty nadzwyczajne, w pozostałych przypadkach w pozostałe koszty operacyjne.

Sprzedaż środków trwałych

Transakcja ta wymaga księgowań dwóch operacji gospodarczych:

LT- wyksięgowanie z ewidencji w momencie wydanie środka trwałego kupującemu

Faktura sprzedaży - księgowanie  faktury sprzedaży środka trwałego.

LT księgujemy po Ma na koncie środki trwałe, po Wn umorzenie środków trwałych, różnica zaś w pozostałe koszty operacyjne.

Fakturę sprzedaży księgujemy w rozrachunki z odbiorcami (wartość brutto- powstaje należność) po Wn, a po Ma pozostałe przychody operacyjne (wartość netto z faktury) i rozliczenie vat należnego (wartość vat z faktury).

W przedstawionych przeze mnie testach osobno księguję wartość netto  (rozrachunki z odbiorcami) po Wn i po Ma pozostałe przychody operacyjne. Osobno zaś wartość vat (po Wn rozrachunki z odbiorcami i rozliczenie vat należnego po Ma). Wynika to z faktu, ze nie mam możliwości w edytorze księgowania na trzy konta. Generalnie tak też to można robić. Lepiej jednak księgować jest na trzy konta jednym księgowaniem.

Warto zapamiętać: Koszty związane ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych i nieodpłatnie przekazane przez jednostkę aktywa zaliczamy do pozostałych kosztów operacyjnych. Przychody ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz darowizny zaliczamy do pozostałych przychodów operacyjnych.


Możesz być także zainteresowany

 Koszty układu rodzajowego - Amortyzacja Koszty układu rodzajowego - Amortyzacja

01. 05. 2016, Magdalena Sokołowska Nasz nowy artykuł - Amortyzacja... Czytaj więcej


 Amortyzacja środków trwałych metodą degresywną. Amortyzacja środków trwałych metodą degresywną.

13. 02. 2014, Żaneta Solich W artykule wyjaśniam w jaki sposób amortyzować środki trwałe metodą degresywną.... Czytaj więcejPytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: