Rejestracja

Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu

Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu

| Marzena Walkiewicz

Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu – ujęcie w księgach rachunkowych

W sytuacji, gdy firmowy samochód ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu podczas wypadku, koszty poniesione na naprawę tych skutków nie zawsze będzie można zaliczyć jako koszty podatkowe. Niejednokrotnie trudności sprawia również ewidencja księgowa tego zdarzenia. Kwestie podatkowe oraz ujęcie bilansowe opisujemy poniżej.

Powypadkowa naprawa pojazdu – rozliczenie podatkowe

Ustawodawca w art. 16 ust. 1. pkt 50 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o PIT) jasno określił, iż za koszty uzyskania przychodu nie uważa się: strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Przepis ten obejmuje zarówno samochody osobowe jak i ciężarowe. Nie ma również znaczenia czy pojazd stanowi własność jednostki czy jest użytkowany na podstawie np. umowy leasing.

Zatem, aby powypadkowa naprawa samochodu mogła zostać zaliczona w koszty uzyskania samochodu, pojazd musi posiadać dobrowolne ubezpieczenie AC. W przeciwnym przypadku, gdy pojazd nie został objęty ubezpieczeniem AC, wydatki poniesione na jego powypadkową naprawę nie stanowią kosztów podatkowych.

Należy pamiętać również, że poniesione wydatki na naprawę muszą być ekonomicznie uzasadnione. Ważne są również okoliczności, w jakich doszło do uszkodzenia samochodu. Wzgląd na to przyjął Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z 1 czerwca 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 2011 r., sygn. akt II FSK 75/10, gdzie w swojej interpretacji zwrócił uwagę na nieracjonalne zachowanie pracownika. Prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości nie można zasadnie uznać za działanie w celu osiągnięcia przychodu; (…) W tym stanie rzeczy koszty remontu powypadkowego i inne związane z tym wydatki stanowią naprawienie szkody spowodowanej zakazanym przez prawo działaniem, pozostają w bezpośrednim związku skutkowo-przyczynowym z działaniem, które nie miało na celu osiągnięcia przychodu.

Szkody, które powstały w wyniku uszkodzenia w wyniku wypadku bądź utraty pojazdu chroni dobrowolne ubezpieczenie Autocasco (AC), dzięki któremu jednostka na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej otrzymuje odszkodowanie uszkodzonego samochodu.

W przypadku odszkodowania, które rekompensuje powstałe szkody, nie będzie stanowił on przychodu lub jedynie jego część będzie przychodem, co ujęte jest w art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT (odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT). Część odszkodowania, które może stanowić przychód podatkowy, to jedynie nadwyżka otrzymanego odszkodowania nad kosztami naprawy samochodu.

Warto również wspomnieć, iż w ustawie o VAT ustawodawca nie wprowadził żadnych regulacji dotyczących podatku VAT od wydatków na powypadkową naprawę samochodu. Zatem należy przyjąć, iż prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje jednostce na zasadach ogólnych. Jedynie na podstawie art. 86 ust 1 ustawy o VAT należy pamiętać, że wydatki te powinny wykazywać związek z czynnościami opodatkowanymi.

Powypadkowa naprawa pojazdu – ujęcie w księgach

Zdarzenia związane z powypadkową naprawą samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej , zarówno wydatki na naprawę jaki i otrzymane odszkodowanie, są zakwalifikowane pośrednio do działalności operacyjnej. Zatem stanowić one będą odpowiednio pozostałe koszty operacyjne i pozostałe przychody operacyjne.

Przykład. Samochód służbowy należący do spółki z o.o. uległ stłuczce. Pojazd był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC i służył wyłącznie działalności gospodarczej. Naprawa w warsztacie samochodowym wyniosła 1000zł netto (VAT: 230 zł). Dla spółki z o.o. zostało przyznane odszkodowanie w wysokości 1000zł, które firma ubezpieczeniowa przelała bezpośrednio na rachunek warsztatu samochodowego.

Dekretacja:

Spółka otrzymała fakturę z warsztatu samochodowego za naprawę uszkodzeń po stłuczce.

Spółka przelała kwotę 230zł na uregulowanie pozostałej części faktury za naprawę samochodu, księgowanie na rachunki bankowym:

Rozliczenie otrzymanego odszkodowania za pomocą PK:

Rozliczenie zobowiązania wobec warsztatu samochodowego z otrzymanym odszkodowaniem, księgowanie za pomocą PK:

Możesz być także zainteresowany

 Darowizna w księgach rachunkowych oraz skutki podatkowe Darowizna w księgach rachunkowych oraz skutki podatkowe

22. 05. 2020, Marzena Walkiewicz Jak powinniśmy ewidencjonować darowiznę w księgach rachunkowych oraz jakie skutki podatkowe ze sobą niesie?... Czytaj więcej


 Różnica między rezerwami na zobowiązania, a biernymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów Różnica między rezerwami na zobowiązania, a biernymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów

27. 04. 2020, Marzena Walkiewicz Czym się różnią rezerwy od rozliczeń międzyokresowych biernych? O tym w poniższym artykule... Czytaj więcej


 Rozliczenie wydatkow z niezrealizowanej inwestycji Rozliczenie wydatkow z niezrealizowanej inwestycji

24. 09. 2019, Marzena Walkiewicz Co zrobić, gdy ponieśliśmy koszty zwiazane z rozpoczęciem danej inwestycji a nie została ona zrealizowana?... Czytaj więcejKategoria: Praktyczne przykłady CIT VAT Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: