Rejestracja

Odwrotne obciążenie - ujęcie w księgach rachunkowych i deklaracji VAT

Odwrotne obciążenie - ujęcie w księgach rachunkowych i deklaracji VAT

| Magdalena Sokołowska

Odwrotne obciążenie to sposób rozliczania podatku od towarów i usług. Obowiązek rozliczenia podatku należnego od sprzedaży w tym przypadku przeniesiony jest ze sprzedawcy na kupującego.

Podatnik VAT czynny kupując towary objęte procedurą odwrotnego obciążenia musi wykazać z jednej strony kwotę podatku należnego od dokonanej transakcji, z drugiej natomiast podatek naliczony w tych samych wartościach zakładając, że przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług w załączniku numer 11 przedstawia pełny wykaz towarów objętym mechanizmem odwrotnego obciążenia.

W wykazie tym znajdziemy takie grupy towarów jak:

 • towary z kategorii stali,
 • towary z kategorii złota,
 • towary z kategorii sprzętu elektronicznego tj. telefony komórkowe w tym smartfony, komputery przenośne, konsole do gier video,
 • nieobrobione plastycznie metale nieżelazne np. aluminium, cynk,
 • odpady, surowce wtórne.

 

Przed dokonaniem dostaw towarów z powyższych kategorii należy sprawdzić w wykazie z załącznika nr 11 numer PKWiU sprzedawanego towaru celem weryfikacji czy zachodzi obowiązek zastosowania procedury "odwrotnego obciążenia".

Jeśli ustalimy, że przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w załączniku numer 11 do u.p.t.u. obowiązek rozliczenia VAT-u przez nabywcę jest możliwy, o ile spełnione zostaną poniższe warunki:

 • dostawca towarów jest podatnikiem VAT,
 • nabywca towarów jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,
 • dostawa towarów nie korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży,
 • dostawa towarów nie jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 lub art. 122 u.p.t.u.

Ustawa o VAT w art. 17 ust.1 pkt 7-8 wskazuje, że odwrotne obciążenie w przypadku towarów z załącznika nr 11 pkt 28a-28c (towary z kategorii elektroniki do których obowiązek odwrotnego obciążenia ma zastosowanie od 01.07.2015r)  ma miejsce wówczas gdy zostanie przekroczy limit kwotowy po przekroczeniu, którego mechanizm ten będzie miał zastosowanie. Opodatkowanie wskazanej wyżej elektroniki będzie miało miejsce gdy łączna wartość sprzedaży tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy bez kwoty podatku 20 000zł.

Dostawca towarów ma obowiązek wystawić fakturę, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy towarów. Faktura nie zawiera stawki VAT oraz kwoty podatku. Obowiązkowo na fakturze należy umieścić adnotację „odwrotne obciążenie”.

 

Reklama ∇

Wykazanie procedury odwrotnego obciążenia w deklaracji VAT

Rodzaj deklaracji VAT ( stan na dzień 01.01.2016r)

Pozycje w której należy ująć transakcję

Kwota, którą należy wykazać w deklaracji

Sprzedawca:

deklaracja VAT-7 (15) deklaracja VAT-7K (9) deklaracja VAT-7D (6)

pozycja 31

wartość netto transakcji

Nabywca:

deklaracja VAT-7 (15) deklaracja VAT-7K (9) deklaracja VAT-7D (6)

pozycja 34

wartość netto transakcji

pozycja 35

podatek należny (obliczony od wartości netto )

pozycja 43 ( lub 41 w przypadku środków trwałych)

wartość transakcji netto – jeśli przysługuje prawo do odliczenia

pozycja 44 ( lub 42 w przypadku środków trwałych)

podatek naliczony obliczony od wartości netto transakcji – jeśli przysługuje prawo do odliczenia

 

 Przykłady księgowań z uwzględnieniem procedury „odwrotnego obciążenia”:

 

L.p.

Treść operacji

Kwota

Strona WN

Strona MA

1.

Faktura „odwrotne obciążenie” zakup komputerów przenośnych przez podatnika VAT czynnego   ( jako środki trwałe)

25000,00

300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) 300 Rozliczenie zakupu aktywów trwałych

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami/ 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 Pozostałe rozrachunki

2

Zarachowanie kwoty VAT z tytułu operacji 1

5750,00

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1 Rozliczenie VAT należnego

3

Przyjęcie w/w do ewidencji środków trwałych

25000,00

010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) 010 Środki trwałe

300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) 300 Rozliczenie zakupu aktywów trwałych

4

Faktura „odwrotne obciążenie” zakup telefonów komórkowych przez podatnika VAT czynnego celem dalszej odsprzedaży

55000,00

303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303 Rozliczenie zakupu towarów

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunku z dostawcami

5,

Zarachowanie kwoty VAT z tytułu operacji 4

12 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650,00

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1 Rozliczenie VAT należnego

6.

Przyjęcie towarów na magazyn

55000,00

330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330/ 335Konto 335 - Towary w detalu (Aktywne) 335 Towary

303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303 Rozliczenie zakupu towarów

7.

Faktura VAT „odwrotne obciążenie” sprzedaż  telefonów komórkowych podatnikowi VAT czynnemu

30000,00

200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 Rozrachunki z odbiorcami

730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730 Przychody netto ze sprzedanych towarów

8.

Wydanie sprzedanych telefonów z magazynu ( kwestia marży na sprzedaży nie ma w tym przypadku znaczenia)

30000,00

731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) 731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia

330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330/ 335Konto 335 - Towary w detalu (Aktywne) 335 Towary

9.

 

Faktura – sprzedaż telefonów komórkowych podatnikowi VAT zwolnionemu ( nie można zastosować  „odwrotnego obciążenia” dla podatnika VAT zwolnionego)

22000,00

 

730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730 Przychody netto ze sprzedanych towarów

5060,00

 

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT należnego

27060,00

200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 Rozrachunki z odbiorcami

 

10.

Analogicznie jak w operacji 8 Wydanie sprzedanych towarów z magazynu

22000,00

731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) 731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia

330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330/ 335Konto 335 - Towary w detalu (Aktywne) 335 Towary

 

Od 1 lipca 2015 roku podatnik dokonujący dostawy towarów (sprzedawca) objętych procedurą odwrotnego obciążenia zobowiązany jest do składania deklaracji podsumowującej VAT-27. W deklaracji należy wyodrębnić transakcje podlegające ujęciu z każdym kontrahentem osobno. Należy pamiętać o limitach dla wybranych transakcji (art.17 ust. 1c Ustawy VAT). Deklaracje VAT-27 składa się w terminie składania deklaracji VAT tj. miesięcznie lub kwartalnie. W miesiącach, w których nie dokonuje się transakcji objętych w/w procedurą deklaracji nie należy składać.


Możesz być także zainteresowany

 Odliczenie VAT a nieodpłatne dostawy towarów Odliczenie VAT a nieodpłatne dostawy towarów

24. 10. 2017, Marzena Walkiewicz Czy przy nieodpłatnej dostawie towarów czynności związane z VAT podlegają odliczeniu?... Czytaj więcej


 Duplikat faktury VAT a termin odliczenia VAT? Duplikat faktury VAT a termin odliczenia VAT?

28. 08. 2017, Marzena Walkiewicz Jakie są zasady wystawiania duplikatu faktury i jak określać termin odliczenia VAT wynikający z tego rodzaju faktury?... Czytaj więcej


 Moment otrzymania faktury a termin odliczenia VAT Moment otrzymania faktury a termin odliczenia VAT

21. 06. 2017, Marzena Walkiewicz W jakich terminach możemy poprawnie odliczyć VAT naliczony wynikający z otrzymanej faktury?... Czytaj więcejKategoria: Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Do artykułu 'Odwrotne obciążenie - ujęcie w księgach rachunkowych i deklaracji VAT' nawiązują następujące testy:

Ewidencja operacji związanych z odwrotnym obciążeniem, 12 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze do tego artykułu (2)

 1. [ 1] Sawik156 14.03.2018, 21:10

  art. 43 ust1. został uchylony

 1. [ 2] Sawik156 14.03.2018, 21:32

  deklaracje VAT-27 nalezy skladac nawet puste w kolejnym msc, poczawszy od msc w ktorym nastapila sprzedaz z o/o

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: