Rejestracja

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny.

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny.

| Ewa Kusznierowska

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny jest związane z jego likwidacją na stanie przedsiębiorstwa.

W celu wyksięgowania ze stanu środka trwałego  na koncie środki trwałe wpisujemy (po Ma) jego wartość początkową. Dotychczasowe umorzenie wpisujemy (po Wn) na konto umorzenie środków trwałych. Nieumorzoną część  jego wartości początkowej wpisujemy  w pozostałe koszty operacyjne.

W przypadku gdy jesteśmy płatnikiem vat musimy sprawdzić czy w chwili zakupu przysługiwało nam odliczenie vat (nie musieliśmy go odliczać od vat należnego- wystarczy, że takie odliczenie nam przysługiwało). W takim wypadku musimy naliczyć podatek vat, który będziemy musieli oddać do Urzędu Skarbowego. Podatek ten jest naszym pozostałym kosztem operacyjnym. Dlatego wpisujemy go (po Ma) w rozrachunki z tytułu vat (lub rozliczenie vat należnego- jeśli posiadamy takie konto) i jednocześnie (po Wn- jak każde koszty) w pozostałe  koszty  operacyjne.


Reklama ∇

Podstawą naliczenia vat jest wartość obiektu wg. cen sprzedaży netto stosowanych w obrocie z głównym odbiorcą lub wartość przeciętnej ceny z danej miejscowości lub danego rynku w dniu przekazania. Praktycznie w takiej sytuacji darowiznę należy opodatkować stawką taką, jak przy sprzedaży.

W przypadku gdy w chwili nabycia środka trwałego darczyńcy nie przysługiwało prawo odliczenia vat naliczonego, darowizna nie podlega opodatkowaniu należnym podatkiem vat.


Możesz być także zainteresowany

 Koszty układu rodzajowego - Amortyzacja Koszty układu rodzajowego - Amortyzacja

01. 05. 2016, Magdalena Sokołowska Nasz nowy artykuł - Amortyzacja... Czytaj więcejPytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: