Rejestracja

Przekazywanie prezentu kontrahentowi

Przekazywanie prezentu kontrahentowi

| Łukasz Walkiewicz

Dokumenty do pobrania w formacie excel lub PDF

Ustawa o CIT Pobierz
Ustawa o PIT Pobierz
Ustawa o VAT Pobierz

Prezent dla kontrahenta – kwestie podatkowe

Właściwe relacje z kontrahentami są jedną z istotniejszych kwestii prowadzenia biznesu. Często dla budowania i utrzymywania dobrych relacji zarówno z klientami jak i dostawcami przedsiębiorcy stosują różne praktyki. Zbliżający się okres świąteczny szczególnie sprzyja, by obdarowywać kontrahentów upominkami. Nie zapominajmy jednak, iż taka forma podtrzymywania relacji niesie za sobą konsekwencje podatkowe.

Zakup prezentów dla kontrahenta a podatek dochodowy

Główną zasadą, która powinien kierować się podatnik przy ocenie, czy dany wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodu jest przepis z art. 15. ust. 1 ustawy o CIT, w myśl którego kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1

Z kolei w art. 16 ust. 1 pkt 28 znajdziemy zapis, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

W związku z powyższymi przepisami przedsiębiorca powinien rozstrzygnąć, czy dany wydatek poniesiony na prezent dla kontrahenta należy do kosztów reprezentacji.

Ustawodawca w przepisach ustawy nie definiuje pojęcia reprezentacji. Według definicji zawartej w słowniku języka polskiego reprezentacja oznacza „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną”. Zatem koszty reprezentacji ponoszone są głównie dla budowania dobrego wizerunku firmy. Przy ponoszeniu wydatków na upominki dla kontrahentów należy ocenić, jaki mają one charakter. Gdy głównym ich celem jest zbudowanie dobrego wizerunku przedsiębiorcy, wówczas wydatki te będą miały charakter reprezentacji, a zatem nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Takie stanowisko przyjął również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 stycznia 2015 r. sygn. IPTPB1/415-590/14-6/AG, gdzie znajdziemy:

„(…) jeżeli jednak upominki przekazywane zostaną wyselekcjonowanym klientom, w celu tworzenia pozytywnego wizerunku firmy Wnioskodawcy i budowania odpowiednich relacji z klientami, to pomimo ich oznakowania logo firmy Wnioskodawcy będą miały charakter reprezentacyjny i w efekcie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.”

Wyjątek mogą stanowić upominki, których wartość jednostkowa jest niewielka oraz będą rozdawane masowo. Tego typu rzeczy nie będą spełniały definicji reprezentacji, gdyż nie będzie można mówić tu o okazałości i wystawności. Dostępność drobnych upominków nie przyczyni się do budowania również wizerunku firmy, gdyż w obecnych czasach firmowe gadżety stają się standardem postepowania większości przedsiębiorstw. Dodatkowo, gdy drobne upominki będą oznaczone logiem firmy, będą stanowiły swoistą reklamę, która przyczyni się do rozpowszechniania informacji o firmie i jej usługach, a zatem będzie stanowiła swoistą reklamę. Zatem, zasadniczo będą mogły one stanowić koszty uzyskania przychodu.

Należy jednak pamiętać, iż logo firmy na upominku nie zawsze uprawnia podatnika do zaliczenia wydatku na niego poniesionego do kosztów podatkowych. To nisko cenność danego przedmiotu sprawia, iż nie ma on charakteru reprezentacji.

Zakup prezentów dla kontrahenta a podatek VAT

Główną zasadą do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów czy usług jest przepis z art. 86. ust. 1. Ustawy o VAT, w którym znajdziemy: W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z powyższym artykułem podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, jeżeli zakup upominków dla kontrahentów będzie związany z prowadzoną działalnością.

Należy jednak pamiętać, iż bez względu na to, czy podatnik skorzysta z prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych upominków, będzie on zobowiązany do wykazania podatku VAT należnego, o czym stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, w myśl którego przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w tym również darowizna. Wyjątek będą stanowiły jedynie prezenty o małej wartości, które zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy o VAT zostały wyłączone z opodatkowania.

Zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zatem, jeżeli zakupiony przez przedsiębiorcę prezent spełni powyższe warunki, nie będzie on zobowiązany do wykazania podatku VAT należnego. Dodatkowo istotnym jest, aby przekazanie upominku było związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika.

 


Możesz być także zainteresowany

 Odpis na ZFŚS w 2018 roku Odpis na ZFŚS w 2018 roku

27. 12. 2017, Marzena Walkiewicz Dowiedz się jak zmienił się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku... Czytaj więcej


 Ujęcie rachunkowe darowizny Ujęcie rachunkowe darowizny

22. 05. 2017, Łukasz Walkiewicz Jak postąpić, gdy otrzymamy darowiznę w różnej postaci? Wyjaśniamy w artykule.... Czytaj więcej


 Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym

15. 05. 2017, Marzena Walkiewicz Na rynku pracy coraz popularniejszą formą wynagradzania pracowników poza stałą pensją jest pakiet dodatkowych benefitów. ... Czytaj więcejKategoria: CIT VAT

Artykuły z kategorii VAT

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: