Rejestracja

Reklamacje związane z zakupem materiałów

Reklamacje związane z zakupem materiałów

| Żaneta Solich

Ewidencję dotyczącą obrotu materiałowego prowadzimy:

  1. ilościowo dla poszczególnych materiałów według rodzajów przy zachowaniu dziennej chronologii,
  2. ilościowo – wartościowo dla poszczególnych materiałów dopuszczając możliwość łącznego ujmowania materiałów o podobnych parametrach technicznych i zbliżonej cenie zakupu ale w sposób umożliwiający ustalenie obrotów oraz stanu początkowego na koniec każdego okresu sprawozdawczego,
  3. wartościowo czyli według kont syntetycznych.

Dane z ewidencji ilościowej, ilościowo-wartościowej oraz wartościowej powinny być uzgadniane na koniec każdego miesiąca, a jeżeli pojawią się jakieś różnice dotyczące jakości, ilości lub ceny zakupionych materiałów mamy prawo je reklamować.

Oczywiście aby reklamacja była skuteczna spełnione zostać muszą warunki określone w umowie kupna-sprzedaży oraz przepisy prawa cywilnego.

 

Wyróżniamy reklamacje rzeczowe oraz wartościowe (rachunkowe).

Reklamacje wartościowe (rachunkowe) najczęściej dotyczą cen, rabatów czy błędów rachunkowych zawartych w fakturach zakupu. Odbiorca zgłasza wówczas u dostawcy częściową odmowę zapłaty a ten przysyła fakturę korygującą. Wartość faktury korygującej do ksiąg ewidencyjnych wpisujemy kolorem czerwonym ze znakiem minus (tzw. storno czerwone ) lub kolorem czarnym po przeciwnych stronach konta (storno czarne).

Reklamacje rzeczowe najczęściej występują w przypadku gdy dostawca ma zastrzeżenia co do jakości lub ilości dostarczonych materiałów lub w przypadku gdy dostarczone zostały inne od zamawianych materiałów.

Jeżeli reklamacja rzeczowa została zgłoszona przed dokonaniem zapłaty za fakturę zakupu materiałów dostawa nie zostaje przyjęta (nie ma księgowania na koncie 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 „Materiały”), a fakt ten ujmujemy na koncie pozabilansowym 390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 „Zapasy obce”.  Następnie informujemy dostawcę o obowiązku odebrania nieprawidłowej dostawy na własny koszt oraz przypominamy o konieczności wystawienia faktury VAT korygującej.

Jeżeli zgłoszona przez nas reklamacja została uznana przed dostawcę za zasadną dokonujemy zwrotu reklamowanych materiałów oraz księgujemy fakturę VAT korektę (na rysunku storno czerwone).

 

 

 

 

Gdy skutkiem reklamacji jest obniżenie ceny zakupionych materiałów z konta 390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 „Zapasy obce” należy wyksięgować wartość reklamowanych wcześniej materiałów i przyjąć dostawę do magazynu ( 310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 „Materiały” po stronie Wn) oraz skorygować fakturę dostawcy (na rys. storno czerwone częściowe).

 

 

 

Jeżeli natomiast dostawca nie uzna reklamacji, materiały pozostają w jednostce jako zapasy obce aż do czasu rozstrzygnięcia sporu. Zazwyczaj sprawa kierowana jest do sądu, a w jednostce reklamującej dostawę dokonujemy zapisu na pozabilansowym koncie 291Konto 291 - Zobowiązania warunkowe (Pasywne) 291 „Zobowiązania warunkowe” po stronie Ma.

 

Reklama ∇

Przykład:

Opis operacji

Konto

WN

Kwota

Uzasadnienie

MA

Kwota

Uzasadnienie

1. FV - zakupiono materiały od dostawcy A wartość netto 6 540 + 23% VAT

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

6 540 zł

zwiększenie stanu zapasów do rozliczenia

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

8 044 zł

zwiększenie zobowiązań wobec dostawców

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

1 504 zł

podatek VAT

2. PK - wyksięgowanie nieprzyjętej dostawy materiałów z powodu ich złej jakości, reklamację zgłoszono dostawcy

390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 Zapasy obce

6 540 zł

zwiększenie zapasów obcych na koncie pozabilansowym

 

 

 

3. PK - wyksięgowanie zobowiązania od dostawcy A w związku z nie uznaniem reklamacji, sprawę skierowano do sądu

 

 

 

291Konto 291 - Zobowiązania warunkowe (Pasywne) 291 Zobowiązania warunkowe

8 044 zł

zwiększenie na koncie pozabilansowym zobowiązań od dostawców z tytułu reklamowanych materiałów

4. FV - zakupiono materiały od dostawcy B wartość netto 4 410 + 23% VAT

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

4 410 zł

zwiększenie stanu zapasów do rozliczenia

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

5 424 zł

zwiększenie zobowiązań wobec dostawców

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

1 014 zł

podatek VAT

5. PK - z powodu słabej jakości materiały nie zostały przyjęte do magazynu, reklamację zgłoszono dostawcy

390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 Zapasy obce

4 410 zł

zwiększenie zapasów obcych na koncie pozabilansowym

 

 

 

6. FVK - w związku z niższą jakością materiałów dostawca uznał reklamację  i obniżył cenę materiałów o 1 355 zł (storno czerwone częściowe)

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

1 355 zł

zmniejszenie stanu materiałów do rozliczenia

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

1 667 zł

zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

312 zł

zmniejszenie podatku VAT naliczonego

7. PZ - przyjęcie materiałów od dostawcy B do magazynu

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

3 055 zł

zwiększenie stanu posiadania

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

3 055 zł

zmniejszenie stanu zapasów do rozliczenia

8. PK - wyksięgowanie wartości przyjętych do magazynu materiałów od dostawcy B w związku z zakończoną reklamacją

 

 

 

390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 Zapasy obce

4 410 zł

zmniejszenie stanu zapasów obcych

9.  FV -  faktura za zakupione materiały u odbiorcy C  3 499 zł +VAT 23%

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

3 499 zł

zwiększenie stanu zapasów do rozliczenia

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

4 304 zł

zwiększenie zobowiązań wobec dostawców

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

805 zł

podatek VAT

10. PK - reklamacja w związku z otrzymaniem innych niż zamówione materiałów

390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 Zapasy obce

3 499 zł

wyksięgowanie nieprzyjętej dostawy materiałów na konto pozabilansowe

 

 

 

11. FVK - dostawca uznał reklamację  (storno czarne całkowite)

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

4 304 zł

zmniejszenie zobowiązań wobec dostawców

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

3 499 zł

zmniejszenie stanu zapasów do rozliczenia

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

805 zł

zmniejszenie naliczonego podatku VAT

12. PK - wyksięgowanie reklamowanych wcześniej dostawcy C materiałów

 

390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 Zapasy obce

3 499 zł

odbiór materiałów przez dostawcę, zmniejszenie zapasów obcych


Możesz być także zainteresowany

 Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej

29. 10. 2014, Żaneta Solich W artykule omawiam ewidencję księgową reklamacji dochodzonych na drodze sądowej.... Czytaj więcej
Do artykułu 'Reklamacje związane z zakupem materiałów' nawiązują następujące testy:

Reklamacje związane z zakupem materiałów, 20 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej, 16 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: