Rejestracja

Roczna koreka VAT naliczonego w księgach rachunkowych

Roczna koreka VAT naliczonego w księgach rachunkowych

| Magdalena Sokołowska

 

W wielu jednostkach gospodarczych występuje sprzedaż opodatkowana oraz sprzedaż zwolniona.

Zgodnie z podstawową zasadą VAT, podatnik ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

 

Jeśli dany zakup związany jest wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT. Jeśli zakup związany jest z wykonywaniem czynności zwolnionych z VAT wówczas podatnik nie może odliczyć VAT w ogóle.

 

Podatnik ponosi także wydatki, których nie sposób przyporządkować jednoznacznie do działalności opodatkowanej lub zwolnionej np. opłaty za telefon w siedzibie jednostki, usługi księgowe, energia elektryczna, usługi ochrony, usługi firm sprzątających. Dlatego art. 90 ustawy o VAT przedstawia jak należy postępować w takich sytuacjach. Artykuł ten przewiduje obliczanie wskaźnika proporcji, który należy stosować do działalności mieszanej.

 

Proporcję na dany rok określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzednim. Po zakończonym roku należy dokonać korekty kwoty podatku odliczonego wstępnie na podstawie zastosowanej proporcji z roku poprzedniego, z uwzględnieniem proporcji rzeczywistej dotyczącej danego roku.

 

W 2015 roku wskaźnik proporcji ustalony był w oparciu o obroty osiągnięte w 2014 roku, dlatego po zakończeniu 2015 roku czyli w roku 2016 należy dokonać korekty odliczonego VAT poprzez zastosowanie struktury obrotu z 2015 roku.

Reklama ∇

 

Korektę przeprowadza się jednorazowo w przypadku zakupu:

  • towarów i usług,
  • środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji o wartości początkowej nie wyższej niż 15000zł,
  • opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie.

 

W przypadku zakupu środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji o wartości przekraczającej 15000zł korektę VAT przeprowadza się w ciągu 5 kolejnych lat.  Natomiast w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów korekta obejmuje

10 lat.

 

Ujęcie rocznej korekty VAT naliczonego w księgach rachunkowych:

Korekta zwiększająca VAT naliczony:

Wn 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 VAT naliczony i jego rozliczenie

Ma 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760 Pozostałe przychody operacyjne

Korekta zmniejszająca VAT naliczony:

Wn 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 Pozostałe koszty operacyjne

Ma 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 VAT naliczony i jego rozliczenie

 

Takiego samego księgowania dokonuje się w przypadku korekty VAT odliczonego od zakupu środka trwałego wykorzystywanego w działalności mieszanej – korekta nie wpływa w żadnym przypadku na wartość początkową środka trwałego.

 

W którym roku ująć korektę VAT za 2015 rok?

Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym [1] kwota VAT w związku z korektą roczną stanowi w przypadku zwiększenia podatku odliczonego przychód podatkowy, a w sytuacji zmniejszenia podatku odliczonego koszt podatkowy. Dla celów podatkowych przychód lub koszt powstanie w miesiącu, w którym składane są deklaracje zawierające rozliczenie korekty.

Natomiast dla celów bilansowych zgodnie z zasadą memoriału skutki korekty VAT powinno się odnieść do ksiąg rachunkowych roku, którego korekta dotyczy tj. korekta dokonywana w 2016 roku dotycząca roku 2015 powinna zostać ujęta w księgach roku 2015.

Korekta może być ujęta w księgach roku bieżącego tj. w roku 2016 jeśli jednostka uzna, że kwota korekty jest nieistotna oraz przyjęte zasady rachunkowości w danej jednostce pozwalają na zastosowanie takiego uproszczenia.

 [1] Art. 16 ust.1 pkt 46 lit. c, art. 12 ust.1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust.1 pkt 43 lit. c, art. 14 ust.2 pkt 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Możesz być także zainteresowany

 Odliczenie VAT a nieodpłatne dostawy towarów Odliczenie VAT a nieodpłatne dostawy towarów

24. 10. 2017, Marzena Walkiewicz Czy przy nieodpłatnej dostawie towarów czynności związane z VAT podlegają odliczeniu?... Czytaj więcej


 Duplikat faktury VAT a termin odliczenia VAT? Duplikat faktury VAT a termin odliczenia VAT?

28. 08. 2017, Marzena Walkiewicz Jakie są zasady wystawiania duplikatu faktury i jak określać termin odliczenia VAT wynikający z tego rodzaju faktury?... Czytaj więcej


 Moment otrzymania faktury a termin odliczenia VAT Moment otrzymania faktury a termin odliczenia VAT

21. 06. 2017, Marzena Walkiewicz W jakich terminach możemy poprawnie odliczyć VAT naliczony wynikający z otrzymanej faktury?... Czytaj więcejKategoria: VAT

Artykuły z kategorii VAT

Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

  1. [ 1] werka 19.03.2019, 15:40

    Rozpoczęliśmy remont biurowca w 2018r. i jeszcze trwa. Od kiedy liczy się korektę 10 letnią. Czy powinna być już za 2018r, czy kiedy?

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: