Rejestracja

Rozliczanie kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały

Rozliczanie kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały

| Żaneta Solich

Końcem miesiąca rozliczane są również koszty zakupu materiałów przypadające na zużyte materiały. Kosztami zakupu są niewliczone do ceny zakupu materiałów lub towarów koszty bezpośrednio związane z zakupem, które są ponoszone przez przedsiębiorstwo od momentu zakupu do pierwszego przyjęcia do magazynu.

Kosztami zakupu są:

 • koszty transportu,
 • koszty załadunku, wyładunku, przeładunku, sortowania,
 • koszty ubezpieczenia w czasie transportu,,
 • inne koszty związane ze sprzedażą.

Przedsiębiorstwo może księgować koszty zakupu:

 1. tylko na kontach układu rodzajowego kosztów (np. koszty transportu księgujemy na konto 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 „Usługi obce”),
 1. na kontach układu rodzajowego i funkcjonalnego kosztów (np. koszty transportu księgujemy na konto 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 „Usługi obce”, konto 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 „Rozliczenie kosztów” oraz 522Konto 522 - Koszty zakupu (Kosztowe) 522 „Koszty zakupu”),
 1. rozliczać koszty zakupu w czasie (np. koszty transportu księgujemy na konto 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 „Usługi obce”, konto 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 „Rozliczenie kosztów” oraz 640Konto 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne (Aktywno-pasywne) 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne”).

 

W momencie rozchodu zapasów (wydania materiałów do produkcji, do bezpośredniego zużycia lub w przypadku ich sprzedaży) należy doprowadzić wartość wydanych zapasów do rzeczywistej ceny zakupu oraz rozliczyć koszty zakupu przypadające na wydane do przerobu materiały oraz zaksięgować je w ciężar kosztów.

 

Wartość kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały można ustalić z wzoru:                                                                                                                                                                 

WKZ =

skKZ x 1.00 %

spM + Pm

 

WKZ – wskaźnik kosztów zakupu

skKZ – saldo końcowe kosztów zakupu (konta 522Konto 522 - Koszty zakupu (Kosztowe) 522 „Koszty zakupu” lub 640Konto 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne (Aktywno-pasywne) 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne”),

spM – stan początkowy materiałów

Pm – przychód materiałów

 

Narzut (kwotę) kosztów zakupu przypadającą na rozchód materiałów ustala się według wzoru:

NKZ =

WKZ x R

1.00%

 

NKZ – narzut (kwota) kosztów zakupu

R –  wartość rozchodu (zużycia) materiałów

Reklama ∇

 

Przykład

 

Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu

Opis operacji

Konto

WN

Kwota

Uzasadnienie

MA

Kwota

Uzasadnienie

1. FV - zakupiono materiały od dostawcy A wartość netto 6700+ 23% VAT, w tym transport 169 zł

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

6 700 zł

zwiększenie stanu zapasów do rozliczenia

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

8 241 zł

zwiększenie zobowiązań wobec dostawców

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

1 541 zł

podatek VAT

2. PZ - przyjęcie do magazynu materiałów od dostawcy A 6531 zł

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

6 531zł

zwiększenie stanu posiadania

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

6 531zł

zmniejszenie stanu zapasów do rozliczenia

3. PK wyksięgowanie kosztów transportu od zakupionych u dostawcy A materiałów

402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce

169 zł

koszt układu rodzajowego

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

169 zł

wyksięgowanie kosztów transportu

4. PK - zarachowanie kosztów transportu do rozliczenia w czasie

640Konto 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne (Aktywno-pasywne) 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne

169 zł

koszty rozliczane w czasie

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

169 zł

 

5. RW -  wydanie materiałów do produkcji 4 600 zł

401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) 401 Zużycie materiałów i energii

4 600 zł

koszty rodzajowe

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

4 600 zł

zmniejszenie stanu zapasów

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

4 600 zł

koszty w układzie funkcjonalnym

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

4 600 zł

 

6. Rozliczenie kosztów zakupu przypadających na wydane do zużycia materiały

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

119 zł

koszty w układzie funkcjonalnym

640Konto 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne (Aktywno-pasywne) 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne

119 zł

zmniejszenie ilości kosztów do rozliczenia w czasie

7. FV - zakup materiałów budowlanych od dostawcy B potrzebnych do remontu hali produkcyjnej, wartość netto 192 zł + VAT 23%

401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) 401 Zużycie materiałów i energii

192 zł

koszty rodzajowe

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

236 zł

zwiększenie zobowiązań wobec dostawców

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

44 zł

podatek VAT

8. PK - zaksięgowanie w koszty układu funkcjonalnego materiałów wydanych bezpośrednio do zużycia 192 zł

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

192 zł

koszty wg miejsca powstawania

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

192 zł

 

9. Rachunek za usługi remontowe hali produkcyjnej, wartość netto 260 zł + VAT 23%

402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce

260 zł

koszty w układzie rodzajowym

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

320 zł

zwiększenie zobowiązań wobec dostawców

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

60 zł

podatek VAT

10. PK - zarachowanie w koszty usługi remontowej nierozliczanej w czasie

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

260 zł

koszty wg miejsca powstawania

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

260 zł

 

 

Obliczenia do operacji 6

obliczanie wskaźnika kosztów zakupu

WKZ =

       169 x 1.00 %            

0 + 6 531

 

WKZ = 2,59%

 

Narzut kosztów zakupu (zaogrąglony do pełnych złotych)  przypadający na zużyte materiały wynosi:

NKZ =

2,59 % x 4 600

1.00%

 

NKZ = 119 złMożesz być także zainteresowany

 Rozliczanie odchyleń przypadających na zużyte materiały Rozliczanie odchyleń przypadających na zużyte materiały

24. 08. 2014, Żaneta Solich W artykule wyjaśniam w jaki sposób rozliczać i księgować odchylenia przypadające na zużyte materiały.... Czytaj więcej
Do artykułu 'Rozliczanie kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały' nawiązują następujące testy:

Rozliczanie kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały, 13 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze do tego artykułu (2)

 1. [ 1] Natalia 02.02.2016, 20:16

  Witam, chcialam zapytac czy narzut kosztow zakupu w kalkulacji podzialowej prostej podczas obliczania ilosciowej podstawy podzialu kosztow nalezy uzwglednic do materialow bezposrednich czy do kosztow przerobu? Dodam ze przedsiebiorstwo zuzywa materialy bezposrednie jednorazowo w momencie rozpoczecia procesu wytwarzania. Prosze o pomoc! Studentka FiRu, pozdrawiam : )

 1. [ 2] janusz 27.11.2018, 10:34

  Witam, proszę o podanie definicji "Narzutu kosztów zakupu" i co wchodzi w skład kosztów zakupu, np. faktura wystawiona przez dostawcę materiałów zawiera koszt transportu i opakowań, czy Inwestor może pomniejszyć cenę zakupu materiałów o te wartości z faktury?

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: