Rejestracja

Różnice inwentaryzacyjne - NADWYŻKI - przykłady księgowań

Różnice inwentaryzacyjne - NADWYŻKI - przykłady księgowań

| Magdalena Sokołowska

 

W ostatnim artykule omówiony został przebieg inwentaryzacji, która powinna zakończyć się rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych. W tym artykule umówimy rozliczanie nadwyżek.

 

Nadwyżki występują jeśli stan rzeczywisty  inwentaryzowanego składnika majątku  jest wyższy od stanu ewidencyjnego.

 

Przyczyny powstawania nadwyżek:

 • pomyłki w momencie przyjmowania na stan i wydawania podobnych składników materiałów, towarów, produktów gotowych - nadwyżki rzeczywiste,
 • błędy w dokumentacji, wycenie, ewidencji oraz popełnione w trakcie inwentaryzacji - nadwyżki pozorne,
 • inne przyczyny trudne do wyjaśnienia.

 

 Sposób wyceny nadwyżek wygląda następująco:

 • materiały, towary wycenia się w cenach stosowanych przez jednostkę tj. w rzeczywistej cenie zakupu (nabycia) lub w stałej cenie ewidencyjnej,
 • produkty gotowe, półprodukty w cenach stosowanych przez jednostkę tj. w rzeczywistym koszcie wytworzenia lub w stałej cenie ewidencyjnej,
 • środki trwałe oraz środki trwałe w budowie w rzeczywistej cenie zakupu lub nabycia,
 • środki pieniężne w kasie w walucie polskiej w wartości nominalnej,
 • zagraniczne środki pieniężne po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia spisu z natury.

Jeśli nie jest możliwe wycenienie aktywów rzeczowych w powyższych cenach, wówczas stosuje się cenę sprzedaży netto możliwą do uzyskania, a w przypadku środków trwałych uwzględnia się stopień ich zużycia.

 

Nadwyżki rozlicza się poprzez:

 • sprostowanie pomyłek przy nadwyżkach pozornych,
 • kompensatę nadwyżek z niedoborami,
 • zaliczenie ich do pozostałych przychodów operacyjnych – nadwyżki, które pozostają po kompensacie i inne.

 

Do rozliczania nadwyżek służy specjalnie wyodrębnione konto: Rozliczenie nadwyżek (w naszym planie kont numer 243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek).

 

Po stronie Ma konta księgujemy:

 • nadwyżki składników aktywów obrotowych -  jako przeciwstawne konta składników aktywów obrotowych, na których stwierdzono nadwyżkę,
 • nadwyżki środków pieniężnych – jako konto przeciwstawne właściwe konto środków pieniężnych,
 • nadwyżki w środkach trwałych – jako konto przeciwstawne konto środki trwałe i konto korygujące jego wartość,
 • odchylenia debetowe od cen ewidencyjnych dotyczących nadwyżek.

 

Po stronie Wn konta księgujemy:

 • rozliczenie stwierdzonych nadwyżek,
 • odchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych dotyczących nadwyżek.

 

Zapisów na koncie 243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek dokonuje się na podstawie dokumentów inwentaryzacyjnych, a rozliczenie nadwyżek księguje się na podstawie dokumentu PK „Polecenie księgowania”, sporządzonego w oparciu o decyzje kierownika jednostki.

 

Reklama ∇

Przykłady księgowań na koncie 243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek:

L.p.

Treść operacji

Strona WN

Strona MA

1.

KP - ujawniono nadwyżkę gotówki w kasie

100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 Kasa

243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek

2.

ZW – ujawniona w cenie ewidencyjnej nadwyżka materiałów w magazynie

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek

3.

PK- odchylenia przypadające na nadwyżkę materiałów w cenie ewidencyjnej

Odchylenie debetowe:

341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) 341 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów

243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek

243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek

Odchylenie kredytowe:

341Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Aktywno-pasywne) 341 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów

4.

ZW – ujawniona w cenie ewidencyjnej nadwyżka towarów w magazynie

330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330 Towary w hurcie  335Konto 335 - Towary w detalu (Aktywne) 335Towary w detalu

243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek

5.

PK – rozliczenie pozornej nadwyżki materiałów

243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Zużycie materiałów i energii

6.

PK- rozliczenie pozornej nadwyżki towarów

243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek

731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) 731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia

7.

PK – skompensowanie nadwyżki z niedoborem

243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

8.

PK – rozliczenie nadwyżki, której przyczyn nie ustalono lub powstała na skutek właściwości fizyko-chemicznych zapasów

243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek

760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760 Pozostałe przychody operacyjne

 

 

Na koniec roku obrotowego konto 243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243 Rozliczenie nadwyżek nie powinno wykazywać salda, różnice inwentaryzacyjne należy rozliczyć razem z zamknięciem ksiąg za dany rok.

 

Ujawnione  nadwyżki zaliczane do pozostałych przychodów operacyjnych stanowią przychód podatkowy (pdop art.12 ust.1 pkt 2 i pdof art.14 ust.2 pkt 8).


Możesz być także zainteresowany

 Różnice inwentaryzacyjne - NIEDOBORY I SZKODY Różnice inwentaryzacyjne - NIEDOBORY I SZKODY

28. 12. 2015, Magdalena Sokołowska W artykule omówiono rodzaje oraz sposoby księgowania niedoborów i szkód. Zapraszamy do lektury.... Czytaj więcej


 Inwentaryzacja 2015 + Ściąga z terminów inwentaryzacji Inwentaryzacja 2015 + Ściąga z terminów inwentaryzacji

29. 11. 2015, Magdalena Sokołowska Artykuł zawiera informacje na temat sporządzania inwentaryzacji...... Czytaj więcej


 Niedobory i nadwyżki Niedobory i nadwyżki

10. 08. 2015, Żaneta Solich W artykule przedstawiam rodzaje występujących niedoborów oraz nadwyżek.... Czytaj więcejKategoria: Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Do artykułu 'Różnice inwentaryzacyjne - NADWYŻKI - przykłady księgowań' nawiązują następujące testy:

Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych, 10 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja niedoborów i szkód inwentaryzacyjnych, 12 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: