Rejestracja

Rozrachunki w walutach obcych i różnice kursowe

Rozrachunki w walutach obcych i różnice kursowe

| M. Paszek

Rozrachunki z tytułu importu, eksportu czy dostaw wewnątrzwspólnotowych wyraża się w walutach obcych, bądź przelicza na walutę obcą. Ewidencja rozrachunków w walucie obcej przeprowadzana jest pod datą ich powstania. Walutę krajową przelicza się według średniego kursu NBP na daną walutę obcą w dniu powstania rozrachunku.

W przypadku należności w walucie obcej jednostka gospodarcza sprzedaje walutę bankowi, do którego pieniądze wpłynęły. Natomiast bank płaci za nią po wyznaczonym kursie zakupu. W momencie spłaty zobowiązania w walucie obcej jednostka gospodarcza kupuje w banku walutę obcą, za którą płaci po kursie sprzedaży.

W związku z tym, że należności i zobowiązania w walucie obcej wyceniane były w momencie ich powstania według średniego kursu NBP, a spłata zobowiązania lub wpływ należności według aktualnego kursu zakupu lub sprzedaży, powstają różnice kursowe dodatnie lub ujemne. Dlatego też, ujemne różnice księgowe należy zaksięgować na koncie 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 „Koszty finansowe”, a dodatnie różnice kursowe na koncie 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750 „Przychody finansowe”.


Reklama ∇

Przykład

Operacje gospodarcze:

1. Wystawiono fakturę za sprzedane na eksport towary za 40 000 zł - VAT 0%.

1 EUR

Kurs zakupu - 3.9714 zł

Kurs sprzedaży - 4.0714 zł

Kurs średni - 4.1275 zł

 1 EUR - 4.1275 zł

X - 40 000 zł

X = (1 EUR x 40 000 zł) : 4.1275 zł = 9 691 EUR

 

2. Wb – wpływ należności z tytułu sprzedaży eksportowej.

1 EUR

Kurs zakupu – 3.9056 zł

Kurs sprzedaży – 4.0412 zł

Kurs średni – 4.1057 zł

 9 691 EUR x 3.9056 zł = 37 849 zł

 

3. Otrzymano fakturę za zakupione materiały z importu, których walutą rozliczeniową jest frank szwajcarski. Wartość materiałów – 17 000 CHF.

1 CHF

Kurs zakupu - 3.2843 zł

Kurs sprzedaży - 3.4736 zł

Kurs średni - 3.4071 zł

 17 000 CHF x 3.4071 zł = 57 921 zł

 

4. Wb – zapłacono za zakupione z importu materiały.

1 CHF

Kurs zakupu – 3.2709 zł

Kurs sprzedaży – 3.4481 zł

Kurs średni – 3.3 790Konto 790 - Obroty wewnętrzne (Aktywno-pasywne) 790

 17 000 CHF x 3.4481 zł = 58 618 zł


730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730 Przychody ze sprzedanych towarów       201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami
  40 000,00 (1)   (4) 58 618,00 57 921,00 (3)
697,00 (4a)

 

200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 Rozrachunki z odbiorcami       130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący
(1) 40 000,00 37 849,00 (2)
2 151,00 (2a)
  (2) 37 849,00 58 618,00 (4)

 

300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) 300 Rozliczenie zakupu       751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 Koszty finansowe
(3) 57 921,00     (2a) 2 151,00
(4a) 697,00
 

Możesz być także zainteresowany

 Klasyfikacja i wycena rozrachunków Klasyfikacja i wycena rozrachunków

13. 06. 2015, Żaneta Solich W artykule omawiam rodzaje rozrachunków, medoty wyceny rozrachunków w walucie krajowej i obcej oraz przesłanki do tworzenia rezerw.... Czytaj więcej


 Rozrachunki z tytułu vat Rozrachunki z tytułu vat

09. 05. 2013, Ewa Kusznierowska Podatnikami VAT są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli dokonują czynności opodatkowanej.... Czytaj więcejKategoria: Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Do artykułu 'Rozrachunki w walutach obcych i różnice kursowe' nawiązują następujące testy:

Ewidencja rozrachunków w walutach obcych, 6 przykładów Uruchom test »

Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

  1. [ 1] Josia 15.12.2013, 13:05

    Ja polecam kantory internetowe, mają o wiele lepsze kursy niż banki. Kantorbox.pl jest porównywarką na której można to sprawdzić.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: