Rejestracja

Rozrachunki z tytułu vat

Rozrachunki z tytułu vat

| Ewa Kusznierowska

Podatek od towarów i usług jest to podatek od wartości dodanej. Jest  podatkiem pośrednim, pobieranym na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami.  Jego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

Podatnikami VAT są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli dokonują czynności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają następujące czynności:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów,
 • import towarów,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Podatnik podatku VAT do wartości sprzedaży opodatkowanej 150.000 zł może korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT. Oznacza to, że jeżeli  nie przekroczy tej wartości, nie ma obowiązku składać zgłoszenia rejestracyjnego.

Będąc podatnikiem zwolnionym z VAT prowadzący sprzedaż może jeszcze przed przekroczeniem powyżej wskazanej kwoty zgłosić się do organu podatkowego (Urzędu Skarbowego) z wnioskiem o rejestrację jako podatnik VAT czynny. Podatnik VAT czynny jest to podatnik posiadający prawo odliczania VAT oraz obowiązek naliczania tego podatku. Nazywany jest również płatnikiem VAT.

Zgłoszenia dokonuje się ze skutkiem na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu zgłoszenia. Jeżeli natomiast podatnik dokonuje sprzedaży w wartości zbliżającej się do 150 000, to zgłoszenie  powinno być dokonane nie później niż przed dniem przekroczenia tej kwoty.

Zwolnienie podmiotowe nie obejmuje niektórych rodzajów działalności takich jak np. usługi doradcze czy jubilerskie.

Podstawą opodatkowania VAT  jest wartość netto sprzedaży tzn. wartość sprzedaży bez podatku vat.

Podatek VAT obliczamy wg. wzoru:

VAT= sprzedaż netto x stawka podatku

Sprzedaż netto + vat = sprzedaż brutto- czyli wartość sprzedaży, którą musi zapłacić odbiorca za sprzedane: materiały, produkty, usługi.

Fakt czy dany podmiot jest czy nie jest płatnikiem VAT ma istotny wpływ na ewidencję zakupów i sprzedaży danego podmiotu.

Jednostki zwolnione podmiotowo zainteresowane są tylko cenami brutto. To one stanowią ich koszt. Natomiast same nie wystawiają faktur. Wystawiają tylko rachunki uproszczone, gdzie nie ma pozycji VAT, ponieważ księgowo taka pozycja w nich nie występuje.

W jednostkach objętych podatkiem VAT może być ujęty w ewidencji syntetycznej „Rozrachunki  z tytułu VAT” do której mogą być dwa konta analityczne: Rozliczenie należnego VAT i Rozliczenie naliczonego VAT.

VAT naliczony to VAT, który jest związany z kosztami. Nie stanowi on kosztu ale jest naliczany od niego procentowo. Koszt płatnika VAT stanowi wartość netto faktury zakupowej. VAT z tej faktury to właśnie VAT naliczony.

VAT należny to VAT, który jest związany z przychodami. Nie stanowi on przychodu, ale jest naliczany od niego procentowo. Przychód płatnika VAT stanowi wartość netto faktury sprzedażowej. VAT z tej faktury to właśnie VAT należny.

Na koncie Rozrachunki z tytułu VAT:

 •  po stronie Wn ujmowane są kwoty podatku naliczonego przy zakupach (VAT naliczony)
 • po stronie Ma ujmowane są kwoty podatku należnego od dokonanej sprzedaży (VAT należny)


Reklama ∇

Saldo tego konta może być Wn lub Ma.

Saldo Wn oznacza należność od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT. Jest ona odliczana od przyszłych zobowiązań lub podlega zwrotowi. W zeznaniu podatkowym w pierwszym przypadku wpisujemy, że jest to wartość do przyszłego odliczenia, w drugim, że jest to wartość podatku do zwrotu. W drugim przypadku należy jednak liczyć się z kontrolą z Urzędu Skarbowego.

Saldo Ma oznacza natomiast zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Jest ono równe:

Kwota zobowiązania podatkowego= podatek należny – podatek naliczony.

Kwota ta podlega wpłacie do budżetu.

W przypadku gdy mamy podział pionowy konta Rozrachunki z tytułu VAT, czyli funkcjonują u nas dwa konta analityczne:

 • Rozliczenie należnego VAT
 • Rozliczenie naliczonego VAT.

Vat należny wpisujemy po stronie Ma na konto Rozliczenie należnego VAT, a VAT naliczony po stronie Wn na konto Rozliczenie naliczonego VAT.

W takim wypadku na koniec okresu rozliczeniowego przeksięgowujemy VAT  z obu tych kont na konto Rozrachunki z tytułu VAT.


Możesz być także zainteresowany

 Moment otrzymania faktury a termin odliczenia VAT Moment otrzymania faktury a termin odliczenia VAT

21. 06. 2017, Marzena Walkiewicz W jakich terminach możemy poprawnie odliczyć VAT naliczony wynikający z otrzymanej faktury?... Czytaj więcej


 Podatek u źródła - co warto wiedzieć? Podatek u źródła - co warto wiedzieć?

06. 06. 2017, Łukasz Walkiewicz Czy poprawnie rozliczamy podatek u źródła? Jakie zmiany zaszły w 2017 roku?... Czytaj więcej


 Limity i wskaźniki 2016 rok Limity i wskaźniki 2016 rok

12. 10. 2016, jak-księgować.pl Ważne limity i wskaźniki w 2016 roku... Czytaj więcejKategoria: VAT Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

 1. [ 1] Piotr 01.11.2013, 13:03

  Rachunków uproszczonych już w obrocie gospodarczym nie ma. W celu uniknięcia złamania zasady podwójnego zapisu dla operacji rozliczeniowych sugerowałbym w syntetyce posiadanie 3 kont (księgi głównej): Rozliczenie VAT naliczony Rozliczenie VAT należny Rozrachunki VAT To pozwala uniknąć sald rozrachunkowych (np. zobowiązania) w ZOiS, kiedy jeszcze nie mamy deklaracji VAT-7. W ZOiS powinniśmy mieć salda kwot do rozliczenia, stąd 2 konta rozliczeniowe (syntetyczne). Po przeksięgowaniu sald tych kont na konto Rozrachunki VAT, co da saldo zgodne z deklaracją VAT-7 (np. z tytułu zwrotu podatku VAT, lub realnego zobowiązania, które będzie równe kwocie przekazywanej do US).

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: