Rejestracja

Środki pieniężne w drodze

Środki pieniężne w drodze

| Ewa Kusznierowska

Środki pieniężne w drodze,  (podobnie jak środki pieniężne w kasie i na rachunkach oraz inne aktywa pieniężne) należą do  inwestycji krótkoterminowych, krótkoterminowych aktywów finansowych, do grupy środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych.

Na konto środki pieniężne w drodze księgujemy środki pieniężne, które znajdują się pomiędzy kasą przedsiębiorstwa, a jego rachunkiem bankowym oraz te które znajdują się pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi tego przedsiębiorstwa, gdy są prowadzone przez różne oddziały banku lub przez różne banki.

W momencie gdy wpłacamy pieniądze z kasy do banku, przeważnie nie posiadamy jeszcze potwierdzenia z banku o dokonanej przez nas transakcji. To samo dotyczy przelewów z jednego konta przedsiębiorstwa na  inne. Takie potwierdzenie z banku otrzymujemy dopiero po pewnym czasie w postaci wyciągu bankowego- WB.

W pierwszym przypadku pieniędzy nie mamy już w kasie przedsiębiorstwa, ale z racji braku wyciągu bankowego nie możemy wpisać jeszcze wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. W takim wypadku możemy skorzystać z konta środki pieniężne w drodze.

 W praktyce środki pieniężne w drodze występują najczęściej w następujących przypadkach:


Reklama ∇

 • w czasie przekazywania pomiędzy rachunkami bankowymi,
 • w czasie  przekazywania z kasy na rachunek bankowy  i z rachunku bankowego do kasy,
 • gdy są wpłacane przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub banku.

Konto „Środki pieniężne w drodze” może działać na dwa sposoby:

 1. W ciągu całego miesiąca- zapisujemy na nim wszystkie niepotwierdzone przez bank w danym dniu wpłaty do banku. Występuje tutaj zgodność pomiędzy saldem rachunku bieżącego w danej jednostce i banku. Ilość księgowań jest jednak większa niż w drugim wypadku.
 2. Na koniec miesiąca- w tym wypadku na to konto przenosi się sumy niepotwierdzone przez bank na koniec miesiąca. W tym wypadku wpłaty dokonywane w trakcie miesiąca od razu  przenoszone są na konto rachunek bieżący. Takie postępowanie wymaga mniejszej ilości księgowań, ale narusza  zasadę zgodności zapisu salda rachunku bieżącego w danej jednostce i w banku.

 

Zapisy w jaki sposób księgujemy w ciągu całego miesiąca na to konto umieszczone są w poniższej ramce:

 

Rodzaj operacji
gospodarczej

Konto na które księgowana jest
ta operacja gospodarcza po Wn

Konto na które księgowana jest ta operacja gospodarcza po Ma

Wpłata gotówki z kasy do banku (BDWW)-bankowy dowód wpłaty własnej

Jedną z takich operacji jest wpłata utargu na rachunek bankowy

Środki pieniężne w  drodze

Kasa

W-B potwierdzenie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bieżący Jedną z takich operacji jest wpływ utargu na rachunek bankowy

Rachunek bieżący

Środki pieniężne w drodze

Pobranie gotówki z bankomatu za pomocą karty płatniczej

Środki pieniężne w drodze

Rachunek bieżący

Wpłata pobranej wcześniej gotówki do kasy

Kasa

Środki pienięzne w drodze

W drugim przypadku na konto księgujemy Środki pieniężne w drodze księgujemy zbiorczo wszystkie wpłaty i wypłaty na rachunek bieżący niepotwierdzone przez bank do końca miesiąca.

Podstawa prawną dotyczącą zapisów na tym koncie jest rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 289).
Do artykułu 'Środki pieniężne w drodze' nawiązują następujące testy:

Ewidencja operacji kasowych, 11 przykładów Uruchom test »

Pytania i komentarze do tego artykułu (7)

 1. [ 1] Bartek 19.02.2014, 01:08

  Czy aby na pewno tabelka jest skonstruowana poprawnie? Czy operacja przejęcia gotówki z banku nie powinna być zaksięgowana: Wn: kasa - Ma: Ś.P. w D. a następnie wyciąg bankowy: Wn: Ś.P. w D. - Ma: kasa Z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzam, że w tabelce powyżej chyba jest błąd.

 1. [ 2] jak-księgować .pl 19.02.2014, 09:52

  Witam, pobranie gotówki z rachunku bieżącego powinno by zaksięgowane: 130 Rachunek bieżący po stronie MA (aktywa maleją) oraz 145 Środki pieniężne w drodze po WN (rosną). Następnie kiedy pieniążki trafią już do kasy rośnie nam konto 100 Kasa po WN a maleje 145 Środki pieniężne w drodze po stronie MA.

 1. [ 3] Bartek 19.02.2014, 11:25

  W zasadzie napisaliśmy to samo tylko w innej kolejności. Chodziło mi o błąd w tabelce w artykule: Przyjmując gotówkę z banku za pomocą karty kredytowej (w wyciągu bankowym pojawi się ona z opóźnieniem) księgujemy najpierw - przyjęcie gotówki do kasy konto 100 po WN i konto przeciwstawne środki pienięzne w drodze 145 po stronie Ma. Dopiero jak dostaniemy wyciąg barkowy to księgujemy - rachunek bankowy 130 po stronie Ma, i środki pieniężne w drodze 145 po stronie WN. W tabelce powyżej w artykule jest napisane że pobranie gotówki z banku księgujemy na kontach 145/130 - co jest bez sensem, bo rzeczywiście pieniądze mamy w kasie a nie ma takiego księgowania, a potem jak przyjdzie wyciąg to nie mamy go jak zaksięgować bo taka operacja już jest zaksięgowana. W tabelce jest zamieniona kolejność - transakcję podjęcia gotówki kartą z bankomatu księgujemy operacjami opisanymi przy księgowaniu wyciągu bankowego i na odwrót.

 1. [ 4] jak-księgować.pl 19.02.2014, 16:48

  Zależy jak na to popatrzeć. W dobie internetu możemy w tym samym dniu wydrukować i zaksięgować wyciąg bankowy. Myślę że ten przykład miał na celu ukazanie mechanizmu w jaki sposób funkcjonuje konto Środki pieniężne w drodze, a to lepiej widać stosując się do chronologii: najpierw wypłata, potem wpłata. Nie jestem autorką artykułu, dla mnie najważniejsze jest że zgadzają się strony po których te operacje są zaksięgowane. Oczywiście rozumiem co miał Pan na myśli i dziękuję za cenne uwagi. Pozdrawiam :)

 1. [ 5] Wojtek 07.03.2014, 10:20

  Bartek: jak można zaksięgować wyciąg bankowy, gdzie jedną ze stron operacji nie jest konto bankowe?

 1. [ 6] Barek 07.03.2014, 13:58

  Wojtek - nie zrozumiałeś mnie - całkowicie się z tobą zgadzam - nie da się zaksięgować wyciągu bankowego bez konta bankowego. Chodzi głównie o kolejność dokonywania czynności. Przykład: Wypłacam gotówkę z bankomatu wieczorem 31 grudnia 2013r. I za tą gotówkę kupuję coś na firmę. Na co mam fakturę wystawioną 31 grudnia 2013. W wyciągu bankowym operacja pobrania gotówki pojawi się 2 lutego. Jedynym poprawnym sposobem zaksięgowania tej sytuacji jest: 1. 31 grudnia 2013 - pobranie gotówki z bankomatu do kasy (operacja kasowa) - księgowanie Kasa po Wn i Środki pieniężne w drodze po Ma. 2. Zakup tego Coś - nie opisuję bo to jest trywialne. ---------------- TYLE JEŚLI CHODZI O KSIĘGOWANIA W 2013r. -------------- w 2014r. ksiegujemy wyciąg bankowy bo dopiero wówczas ta operacja pojawia się w wyciągu. Księgujemy Konto bankowe po MA i środki pieniężne w drodze po WN. -------------- TYLKO W TEN SPOSÓB WYJDZIE NAM POPRAWNY BILANS ---------- oczywiście konto Środki pieniężne w drodze wchodzą w skład bilansu - jednocześnie pomniejszając środki na koncie bankowym. Nie powinno się takiej operacji upraszczać zwłaszcza tłumacząc komuś taką operację, poprzez zmianę kolejności gdzie najpierw księgujemy Wyciąg Bankowy, a potem przyjęcie gotówki. Bo np. 31 grudnia możemy mieć wielki kłopot. Wiem, że w ciągu roku obrotowego to bez znaczenia. Wydaje mi się jednak, że łatwiej będzie to zrozumieć osobom chcącym się tego nauczyć jeśli będziemy trzymać się chronologii. Wypłacając gotówkę z bankomatu dokonujemy operacji kasowej - bo pojawia nam się gotówka w kasie, możemy coś za nią kupić innego, powinniśmy tą operację nazywać PRZYJĘCIE GOTÓWKI Z BANKOMATU, a z kąt - na pewno nie z banku bo nie wiemy kiedy ta operacja się zaksięguje (nie zawsze tego samego dnia), a więc jeśli nie z banku to z środków pieniężnych w drodze (tak może na tym koncie być mniej niż zero), dopiero kiedy zobaczymy na wyciągu zaksięgowanie tej wypłaty to księgujemy operację bankową wypłata pieniędzy z bankomatu. Tak więc najpierw mamy operację KASOWĄ - PRZYJĘCIE gotówki z bankomatu, a później operację BANKOWĄ - WYPŁATĘ gotówki z bankomatu. Trzymajmy się tej kolejności bo inaczej tylko utrudniamy innym zrozumienie tematu.

 1. [ 7] ewa 22.07.2015, 21:05

  A co jeśli pracownik pobierze pieniądze i wpłaci pieniądze do Kasy na drugi dzień, a jeszcze tego samego dnia księgowa wydrukuje z internetu WB? Ważne jest żeby wiedzieć którą operację księgujemy na które konto i wtedy gdy mamy już odpowiedni dokument.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: