Rejestracja

System mieszany ewidencji kosztów

System mieszany ewidencji kosztów

| Łukasz Walkiewicz

Ewidencja kosztów na kontach zespołu 4 i 5

Polskie wymogi sprawozdawcze dają możliwość przedsiębiorcom wyboru sposobu ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie, które określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wybór ten leży po stronie kierownika jednostki i uzależniony jest od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Zatem koszty można ewidencjonować:

 • w układzie rodzajowym – ewidencja kosztów na zespole kont „4”,
 • w układzie funkcjonalno – kalkulacyjnym – ewidencja kosztów na zespole kont „5”,
 • w układzie mieszanym – ewidencja kosztów na obu układach jednocześnie, zarówno na zespole kont „4” i zespole kont „5”.

Należy pamiętać, że wybór ten należy dokładnie opisać w polityce rachunkowości. Wpływa on także na rodzaj tworzonego wariantu rachunku zysków i strat.

Ewidencja kosztów w układzie mieszanym polecany jest w dużych przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Pozwala on na uzyskanie większej ilości informacji o kosztach przedsiębiorstwa niż w pozostałych dwóch układach.

Ewidencja kosztów na kontach z zespołu grup „4” i „5” – ogólny schemat księgowań

Ujęcie kosztów w układzie mieszanym opiera się na początkowym wykazaniu kosztu na grupie kont „4” w układzie rodzajowym, a następnie przeniesienie ich przez konto „ 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 - Rozliczenie kosztów” na konto z układu funkcjonalno – kalkulacyjnego z grupy kont „5”.

Takie ujęcie kosztów odzwierciedla poniższy schemat:

1.  Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym – na kontach zespołu „4”

 •  Strona WN konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów”
 •  Strona MA Konta zespołu 0, 1, 2, 3

2. Ujęcie kosztów w układzie funkcjonalno – kalkulacyjnym na grupy kont „5”

W sytuacji, gdy koszt powinien zostać rozliczone w czasie dokonujemy zapisów (domeny, zapłaty za najem z góry, itp.):

1.  Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym – na kontach zespołu „4”

 • Strona WN 4 „Koszty według rodzajów”
 • Strona MA Konta zespołu 1, 2, 3

2. Ujęcie kosztów międzyokresowych na koncie 640Konto 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne (Aktywno-pasywne) 640

Natomiast przy wydaniu produktów z magazynu ewidencja przebiega następująco:

W przypadku przyjęciu produktów do magazynu:

Ewidencja kosztów na kontach z zespołu grup „4” i „5” - Przykład

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów „X”. Produkcja wyrobu „X’ składa się z dwóch etapów, z którego początkowo powstaje w wydziale 1 półfabrykat A, a następnie w wydziale 2 powstaje ostatecznie produkt gotowy. Przedsiębiorstwo odnotowało:

 • Saldo początkowe materiałów w magazynie: 25.000zł
 • Zakup materiałów w kwietniu za kwotę 85.000zł
 • W kwietniu wydano z magazynu:

- do wydziału 1 materiały o wartości 50.000zł

- do wydziału 2 materiały o wartości 30.000zł

 • Dodatkowo koszty przedsiębiorstwa:

- energia elektryczna: razem 30.000zł, z czego 16.000zł zużyto na dziale produkcji, natomiast 14.000zł zużyto w dziale zarządu

Reklama ∇


Poniższe księgowanie zostało podane bez uwzględnienia podatku VAT ( dla jaśniejszego zapisu):

Opis operacji

Kwota

Konto Wn

Konto Ma

Saldo początkowe materiałów w magazynie

25.000 zł

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310

 

Faktura na zakup materiałów w kwietniu

85.000 zł

300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) 300

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201

Przyjęcie materiałów do magazynu za pomocą PZ

85.000 zł

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310

300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) 300

Wydanie materiałów do produkcji

80.000 zł

80.000 zł

401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) 401

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490

Faktura za zużycie energii elektrycznej

 - na wydziale produkcyjnym

 - na wydziale zarządu

30.000 zł

16.000 zł

14.000 zł

401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) 401

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500

550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) 550

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490

Amortyzacja maszyn i urządzeń za pomocą PK

10.000 zł

10.000 zł

400Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) 400

521

070Konto 070 - Umorzenie środków trwałych (Pasywne) 070

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490

Przeksięgowanie kosztów pośrednich za pomocą PK (30.000-energia elektryczna + 10.000-amortyzacja = 40.000 zł)

40.000 zł

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500

521

Przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych, które zostały wycenione według kosztu wytworzenia (80.000 - materiały do produkcji + 40.000 – koszty pośrednie); koszt jednego produktu wynosi zatem 120.000 zł : 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 sztuk = 1. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200,00zł/szt.

120.000 zł

601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne) 601

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500

Wydanie z magazynu sprzedanych produktów (1. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200zł/szt. * 85szt. = 102.000 zł)

102.000 zł

701Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (Przychodowe) 701

601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne) 601

Sprzedaż produktu za 1. 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 za sztukę (1. 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500zł/szt. * 85szt. = 127. 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 zł)

127. 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500

200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200

701Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (Przychodowe) 701

 


Możesz być także zainteresowany

 Ewidencja rezerw, RMB oraz RMK w ujęciu podatkowym Ewidencja rezerw, RMB oraz RMK w ujęciu podatkowym

13. 07. 2017, Marzena Walkiewicz W artykule pokazane są różnice między rezerwami, RMB a RMK na przykładach... Czytaj więcej


 Koszty układu rodzajowego - Usługi obce Koszty układu rodzajowego - Usługi obce

23. 05. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury nowego artykułu - Usługi obce... Czytaj więcej


 Koszty układu rodzajowego - Amortyzacja Koszty układu rodzajowego - Amortyzacja

01. 05. 2016, Magdalena Sokołowska Nasz nowy artykuł - Amortyzacja... Czytaj więcejKategoria: Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: