Rejestracja

Wskaźniki rentowności sprzedaży

Wskaźniki rentowności sprzedaży

| Ewa Kusznierowska

Wskaźniki rentowności sprzedaży wyrażone są następującymi wzorami:

  • Wskaźniki rentowności sprzedaży brutto Rsb=Zb  x 100 % / Sn

gdzie: Rsb- rentowność sprzedaży brutto Zb- zysk brutto, Sn-  sprzedaż netto

  • Wskaźniki rentowności sprzedaży Rs=Zn x 100 % / Sn

gdzie: Rs- rentowność sprzedaży Zn- zysk netto, Sn-  sprzedaż netto

Przy tworzeniu wskaźników rentowności sprzedaży w liczniku podajemy ten rodzaj zysku, który osiągnięto ze sprzedaży ujętej w mianowniku.

Zgodnie z tą zasadą w analizie finansowej mogą być stosowane następujące wskaźniki:

  • wskaźnik rentowności sprzedaży,
  • wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży,
  • wskaźnik rentowności działalności gospodarczej,
  • wskaźnik rentowności brutto
  • wskaźnik rentowności netto.

 

Wyrażone są one następującymi wzorami:                                                                                 

Wskaźnik rentowności sprzedaży =Zsn x 100 % / Sn(p,t,m)

gdzie: ZSn- zysk ze sprzedaży,

Sn(p,t,m)- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 

Wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży= Zo x 100 %  / (Sn(pt,m) + PPO)

gdzie: Zo- zysk operacyjny,

Sn(p,t,m)- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

PPO- pozostałe przychody operacyjne

 

Wskaźnik rentowności działalności gospodarczej= Zdg x 100 % / (Sn + PPO + PF)

gdzie: Zdg- zysk z działalności gospodarczej,

Sn- przychody ze sprzedaży,

PPO- pozostałe przychody operacyjne,

PF- przychody finansowe.

 

Wskaźnik rentowności brutto = Zb x 100 % / (Sn + PPO + PF +ZN)

gdzie: Zb- zysk brutto,

Sn- przychody ze sprzedaży,

PPO- pozostałe przychody operacyjne,

PF- przychody finansowe,

ZN- zyski nadzwyczajne.

Wskaźnik rentowności netto = Zn x 100% / (Sn + PPO + PF +ZN)

gdzie: Zn- zysk netto,

pozostałe oznaczenia jak wyżej.

 

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY NETTO.

 

Wskaźniki te pokazują jaki procent kosztów stanowi zysk.

Różnią się od wskaźników rentowności sprzedaży tym, że w mianowniku zamiast przychodów występują koszty.

Ich wzrost może być osiągnięty poprzez wzrost zysków lub obniżenie kosztów. Nie może on być jednak celem samym w sobie.

Nie powinno się bowiem sztucznie zaniżać niektórych kosztów takich jak np. remonty czy zakup nowych, ulepszonych i potrzebnych środków trwałych.

Takie zmiany mogą  spowodować wzrost tego wskaźnika w krótkim czasie, potem wystąpi ich spadek, który może potrwać znacznie dłużej. Obniżka takich kosztów jak np. koszty transportu czy koszty składowania towarów, materiałów, produktów jest wskazana (oczywiście przy zachowaniu standardów przechowywania towarów, materiałów czy produktów, z zachowaniem bezpieczeństwa podróży, czasu po jakim  dotrą one do klienta i innych istotnych dla przedsiębiorstwa parametrów).

W celu porównania zmiany przychodów ze sprzedaży i zmiany technicznego kosztu produkcji dla celów analizy możemy stosować  wskaźnik rentowności sprzedaży netto, który jest równy:

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto= Zysk ze sprzedaży x 100 % / (koszty wytworzenia + koszty sprzedaży + koszty ogólnego zarządu)

Oczywiście dokonując analizy sprzedaży dla danego przedsiębiorstwa nie musimy stosować wszystkich wyżej wymienionych wskaźników. Wybieramy tylko takie, które są nam potrzebne do sprawdzenia tego co jest naszym celem. Możemy również analizować sprzedaż poszczególnych grup towarów, materiałów, wyrobów gotowych, czy usług albo np.  grup sprzedażowych. Cel analizy zależy od  potrzeb, czyli również od tego dla kogo ją sporządzamy.


Możesz być także zainteresowany

 Co to jest rentowność Co to jest rentowność

06. 11. 2013, Ewa Kusznierowska W tym artykule wyjaśniam samo znaczenie słowa rentowność i omawiam jak ją liczymy... Czytaj więcejKategoria: Rentowność

Artykuły z kategorii Rentowność

Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

  1. [ 1] mmmmm 27.11.2013, 12:55

    Jestem Daniel i bardzo lubie te strone uwielbiam ja kocham ekonomie :D

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: