Informacja dotycząca plików cookies. Dbając o Twoją wygodę i dla świadczenia przez nas usług na najwyższym poziomie informujemy, że serwis wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

OK, rozumiem
Rejestracja

Zaliczka na dostawy w księgach rachunkowych

Zaliczka na dostawy w księgach rachunkowych

| Łukasz Walkiewicz

Stosownie do ustawy o VAT zaliczka w obrocie krajowym powoduje co do zasady powstanie obowiązku podatkowego, natomiast istnieją również nieliczne wyjątki. Wpłaconą zaliczkę powinniśmy ewidencjonować w księgach rachunkowych jako kwotę brutto, która zawiera kwotę VAT obliczoną według aktualnie obowiązujących stawek dla danego towaru lub usługi.

Jak wygląda ewidencja rachunkowa z punktu widzenia odbiorcy?

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w powyższym terminie lub w ciągu dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z powyższym przepisem, głównym warunkiem do odliczenia podatku VAT jest powstanie u sprzedawcy obowiązku podatkowego, natomiast otrzymanie faktury dokumentującej zakup jest również niezwykle ważne.

Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, co ujęte zostało w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, bowiem w myśl powyższego przepisu wynika, że - Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Ewidencja w księgach rachunkowych wpłacającego zaliczkę wygląda następująco:

Przykład: Jednostka XYZ sp. z o.o. w maju dokonało zamówienia towarów od kontrahenta oraz w tym samym miesiącu dokonało wpłaty zaliczki w kwocie 10.000,00 zł. W maju jednostka otrzymała fakturę zaliczkową na kwotę 8.130,08 zł netto i 1.869,92 zł VAT. W kolejnym miesiącu (czerwiec) zostały dostarczone zamówione towary wraz z fakturą końcowa na kwotę brutto 40.000,00 zł (32.530,32 zł netto i 7.469,68 zł VAT). Jednostka XYZ Sp. z o.o. w księgach rachunkowych dokonała pomniejszenia kwoty z faktury o wartość wcześniej wpłaconej zaliczki.

Dekretacja:

1) Wpłata zaliczki w maju:

2) Ewidencja otrzymanej faktury zaliczkowej:

3) Przyjęcie towarów do magazynu w czerwcu:

4) Ewidencja faktury końcowej z rozliczoną zaliczką:

5) Pozostała część zobowiązania - spłata:

Ewidencja wpłaty zaliczki od strony dostawcy

Wpływ zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług związane jest w powstaniem obowiązku podatkowego, co wynika z literalnego brzmienia art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Jednostka powinna również pamiętać, iż zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą w sytuacji otrzymania przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W sytuacji, gdy faktura zaliczkowa nie obejmuje kwoty całej zapłaty, na fakturze „ostatecznej”, wystawionej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, to jednostka w księgach rachunkowych przy ewidencji pomniejsza kwotę na fakturze o wartości otrzymanych części zapłat, pomniejszając tym samym kwotę podatku VAT wykazanego wcześniej na fakturach zaliczkowych. Faktura końcowa powinna zawierać wykaz faktur, które zostały wystawione przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur.

Przy ewidencji faktury zaliczkowej podatnik powinien oprzeć się o art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;

Ewidencja rachunkowa faktury zaliczkowej będzie zatem wyglądać następująco:

Następnie po realizacji zamówienia, z data dostawy towaru lub wykonania usługi dokonuje się przeksięgowania kwoty ujętej na koncie 845Konto 845 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Pasywne) 845 w konto przychodów następującym zapisem:


Możesz być także zainteresowany

 Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności

25. 11. 2019, Marzena Walkiewicz Ewidencja księgowa należności może być uzależniona od tego, czy wcześniej...... Czytaj więcej


 Jak zaksięgować faktoring? Jak zaksięgować faktoring?

03. 03. 2019, Łukasz Walkiewicz Faktoring należy do jednej z form finansowania bieżącej działalności jednostki... Czytaj więcejKategoria: Praktyczne przykłady VAT Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: