Rejestracja

Zasady księgowania na konta

Zasady księgowania na konta

| Ewa Kusznierowska

Jak księgować na konta?

Najważniejszą zasadą na której opiera się cała rachunkowość jest zasada bilansowa mówiąca, że pomiędzy pasywami i aktywami zawsze zachodzi równość.

Wynika to z faktu, że aktywa są to zasoby majątkowe danej jednostki, pasywa zaś to źródła finansowania aktywów. Ponieważ cały majątek firmy (czyli wszystkie aktywa będące w jej posiadaniu) nie wziął się z niczego i musiał mieć swoje źródło finansowania, suma aktywów musi być równa sumie pasywów. Czy tylko w dniu sporządzania bilansu? Oczywiście, że nie. Ta równość zachodzi zawsze. Jeżeli na dzień sporządzania bilansu księgowa zauważy, ze równość ta nie zachodzi, od razu wie, że gdzieś kiedyś zrobiła błąd w księgowaniu i będzie musiała go znaleźć.

Rachunkowość zajmuje się tylko takimi zdarzeniami, które dają się wyrazić wartościowo i powodują zmiany w stanie zasobów majątkowych lub źródeł ich finansowania. Takie zdarzenia nazywamy operacjami gospodarczymi.

Każde zdarzenie będące operacją gospodarczą posiada następujące cechy:

 1. Wyrażone jest wartościowo,
 2. Wchodzi w zakres działalności danego podmiotu gospodarczego, z którego punktu widzenia jest rozpatrywane,
 3. W danym podmiocie powoduje równoczesne i równe co do wartości zmiany w stanie zasobów majątkowych i w stanie źródeł finansowania tych zasobów (tzn. aktywach i pasywach), dlatego musi być rozpatrywana z punktu widzenia zmian w aktywach i pasywach.

Z równości pasywów i aktywów wynika, że zdarzenia gospodarcze, które powodują zmiany tylko na dwóch kontach bilansowych, można podzielić na cztery grupy:

 1. Zdarzenia, które wywołują zmiany tylko po stronie aktywów, przy czym jedno aktywo rośnie, a drugie maleje.
 2. Zdarzenia, które wywołują zmiany tylko po stronie pasywów, przy czym jedno pasywo rośnie, a drugie maleje.
 3. Zdarzenia wywołujące zmiany zarówno po stronie aktywów jak i pasywów. Przy czym aktywo rośnie o jakąś wartość. Zauważmy, że -ze względu na równość aktywów i pasywów- pasywo musi rosnąć dokładnie o tą samą wartość.
 4. Zdarzenia wywołujące zmiany zarówno po stronie aktywów jak i pasywów. Przy czym aktywo maleje o jakąś wartość. Zauważmy, że -ze względu na równość aktywów i pasywów- pasywo musi maleć dokładnie o tą samą wartość.

Zauważmy, ze są to jedyne cztery grupy możliwości, bo tylko przy takich zmianach- które odbywają się w zakresie tylko na dwóch kont bilansowych- zachodzi równość pasywów i aktywów.

Zwróćmy uwagę, że zarówno w pierwszej jak i w drugiej grupie suma bilansowa pozostaje niezmieniona. W trzeciej operacji suma bilansowa rośnie dokładnie o tą samą kwotę co aktywo i pasywo. W czwartej zaś o tę kwotę maleje.

Ponieważ zapisywanie każdej zmiany zachodzącej w aktywach i pasywach byłoby zbyt pracochłonne wprowadzono konta księgowe.

Konto księgowe jest podstawowym urządzeniem do ewidencjonowania operacji gospodarczych.

Dzięki niemu każdą z powyższych operacji gospodarczych zapisujemy na dwóch kontach.

Tematem tego opracowania jest sposób w jaki to robimy. Zatem spróbuję to wyjaśnić.

Zwróćmy uwagę, że aktywa w bilansie są po lewej stronie, pasywa zaś po prawej. Zatem przyjęto, dwie strony każdego konta: stronę lewą, którą nazwano winien (oznaczono Wn) i stronę prawą którą nazwano ma (oznaczono Ma).

Teraz uwaga: Jeżeli chcemy szybko zrozumieć na czym polega księgowanie na konta przyjmijmy,  że strony te mają tylko takie nazwy, które tak naprawdę nic nie znaczą. W rzeczywistości jest to lewa i prawa strona.

Ważne są dwie zasady pisania na konta:

 1. Salda kont aktywnych zapisujemy po tej stronie, po której w bilansie znajdują się aktywa, czyli lewej o nazwie Wn. Salda kont pasywnych zapisujemy po tej stronie, po której w bilansie znajdują się pasywa, czyli prawej o nazwie Ma.
 2. Pasywa rosną po tej stronie, po której znajdują się w bilansie, czyli po prawej -o nazwie Ma. Aktywa zaś po tej stronie, po której znajdują się w bilansie, czyli po lewej- o nazwie

Wn. Zarówno pasywa jak i aktywa maleją po przeciwnej stronie jak rosną (tzn. aktywa po Ma, pasywa po Wn).

Dlaczego powinniśmy odrzucić znaczenie tych  nazw i uznać je tylko jako nazwy, które nie mają większego znaczenia?

Zwróćmy uwagę na pasywa. Wiemy, że są to źródła finansowania, czyli kapitały własne i zobowiązania -inaczej nasze długi, które będziemy musieli za jakiś czas zwrócić. Zarówno jedne jak i drugie są po stronie prawej, czyli rosną po stronie Ma.

Rozumiem kapitały własne mam, bo są moje i nikt nie ma do nich prawa, ale długi, czy ja je mam czy jestem winna?

Myślę, że większość kłopotów z niezrozumieniem zasad księgowania wiąże się właśnie z tym problemem. W ciągu ostatnich lat poznałam kilka osób, „zawsze dobrych z matematyki”, którym nie udało się zrozumieć rachunkowości. Po krótkiej rozmowie i wytłumaczeniu tej zasady, były zdumione, że „nikt im o tym nie powiedział”.  W trakcie księgowania kierowały się nazwami: winien i ma. Po rozmowie ze mną stwierdzały, że tylko z tego powodu nie były w stanie nauczyć się tego przedmiotu.

Osobiście podziwiam osoby, kóre mimo, że nikt im tego nie wytłumaczył, nauczyły się ksiegować.

Powinniśmy wiedzieć, że pasywa, które są po prawej stronie wg. zasad rachunkowości rosną po tej stronie, aktywa zaś rosną po lewej stronie, po której w bilansie się znajdują. Maleją zaś odwrotnie.

Dopiero po zapoznaniu się z tym faktem możemy rozpocząć  naukę księgowania. Po pewnym czasie pracy na stanowisku księgowej będziemy mogli zauważyć, że tak naprawdę jedyną rzeczą, która jest skomplikowana w księgowości i wymaga ciągłej nauki i monitorowania są stale zmieniające sie przepisy i ciagła zmiana ich interpretacji.

Samo zapisywanie operacji gospodarczych na konta polega głównie na opanowaniu kont i rodzajów operacji gospodarczych. Jest to czynność bardzo logiczna i wcale nie jest tak bardzo skomplikowana jak by mogło nam się na początku wydawać.

Rozważmy teraz poszczególne grupy zdarzeń:

 1. Jedno aktywo rośnie, drugie maleje. Zgodnie z wyżej napisaną zasadą: to co rośnie zapisujemy po stronie lewej, zwanej Wn, to co maleje po stronie przeciwnej tzn. prawej zwanej Ma.
 2. Jedno pasywo rośnie, drugie maleje. Zgodnie z wyżej napisaną zasadą: to co maleje zapisujemy po stronie lewej, zwanej Wn,  to co rośnie po stronie przeciwnej tzn. prawej zwanej Ma.
 3. Jedno pasywo rośnie i równocześnie jedno aktywo rośnie. Zgodnie z wyżej napisaną zasadą: pasywo rośnie po stronie prawej czyli Ma, aktywo zaś po stronie lewej czyli Wn.
 4. Jedno pasywo maleje i równocześnie jedno aktywo maleje. Zgodnie z wyżej napisaną zasadą: pasywo maleje po stronie lewej czyli Wn, aktywo zaś po stronie prawej czyli Ma.

Zwróćmy uwagę, że we wszystkich tych przypadkach dokonujemy zapisów po dwóch stronach kont. Jedna zmiana zachodzi po stronie Wn, druga po Ma. Wynika to bezpośrednio z zasady zachowania sumy bilansowej i z faktu, że pasywa rosną po stronie prawej (Ma), aktywa zaś po lewej (Wn). Maleją zaś odwrotnie.


Możesz być także zainteresowany

 Co to jest rentowność Co to jest rentowność

06. 11. 2013, Ewa Kusznierowska W tym artykule wyjaśniam samo znaczenie słowa rentowność i omawiam jak ją liczymy... Czytaj więcej


 Kredyty bankowe Kredyty bankowe

17. 10. 2013, Ewa Kusznierowska Artykuł opisuje w jaki sposób księgujemy pobranie i spłatę kredytów bankowych... Czytaj więcej
Do artykułu 'Zasady księgowania na konta' nawiązują następujące testy:

Rachunkowość w podmiotach gospodarczych, 8 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze do tego artykułu (41)

 1. [ 1] ela 10.04.2013, 17:17

  jak zaksięgować odsetki budżetowe z wydatków i dochodów przekazywanych do starostwa powiatowego?

 1. [ 2] Leszek 12.04.2013, 23:18

  na którym koncie i jak zaksięgować składki członków stowarzyszenia ?

 1. [ 3] jak księgować Ewa Kusznierowska 15.04.2013, 18:28

  W zależności od tego co to jest po Ma: - kapitały własne - pozostałe rozrachunki z pracownikami - pozostałe rozrachunki (tam składki, odpisy) Po Wn rachunek bankowy

 1. [ 4] jak księgować Ewa Kusznierowska 15.04.2013, 18:36

  Jest to zwrot dochodów budżetowych. Czyli po Wn 222- dochody budżetowe Po Ma konto 130- rachunek bieżący- zmniejszenie stanu tego konta

 1. [ 5] Ewa 18.04.2013, 06:58

  Dokładnie taki miałam problem o będę zaglądaćjakim Pani pisze - zrozumienie znaczenia "Wn" i "Ma". Uczę się od pół roku rachunkowości ale dopiero dziś zrozumiałam. Rzeczywiście mnie tego też nikt wcześniej nie wytłumaczyl w ten sposób. Dziękuję bardzo, świetny artykuł!

 1. [ 6] Ewa 18.04.2013, 07:26

  Dokładnie taki miałam o jakim Pani pisze - zrozumienie znaczenia "Wn" i "Ma". Uczę się od pół roku rachunkowości ale dopiero teraz wiem o co chodzi. Rzeczywiście mnie tego też nikt wcześniej nie wytłumaczyl w ten sposób. Dziękuję bardzo, świetny artykuł! Będę zaglądać :)

 1. [ 7] Ewa Kusznierowska 19.04.2013, 12:40

  Dziękuję za informację. Dobrze jest wiedzieć, że moje artykuły się przydają bo w tym celu je piszę. Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki (ze zrozumieniem).

 1. [ 8] Ela 17.06.2013, 09:35

  Witam, bardzo proszę o opisanie - Pani językiem zrozumiałym- ewidencji podwójnego ksiegowania, w stowarzyszeniu księgujemy na 4 i 5 w amerykance, zabardzo tego nie rozumię boje się że moge jakieś błędy popełnić.

 1. [ 9] Ewa Kusznierowska 29.06.2013, 23:57

  Postaram się na początku następnego miesiąca zająć tym tematem- na razie mam bardzo dużo pracy w związku z zakończeniem roku- sprawdzanie egzaminów

 1. [ 10] Sylwia 06.10.2013, 20:01

  czy znajdę kokoś kto by mnie nauczył tych kont . zasad rachunkowości .czarna magia PROSZĘ

 1. [ 11] Ewa Kusznierowska 16.10.2013, 19:14

  Pani Joanno. Zanim Pani przeczyta ten artykuł proszę zaznajomić się z tym co to są pasywa, a co aktywa. Wydaje mi się, że piszę przystępnie, ale żeby z tego artykułu zrozumieć jak się księguje na konta daną operację gospodarczą, trzeba wiedzieć czy mamy do czynienia ze zmianami na koncie pasywnym czy aktywnym. Po zaznajomieniu się z tamtym artykułem, ten artykuł powinien być dla Pani zrozumiały. Może Pani należy Pani do osób, które wolą jak ktoś Pani tłumaczy osobiście. Wtedy może mieć Pani problemy ze zrozumieniem tego co jest napisane, bo łatwiej Pani się uczy na zajęciach w szkole. Jest bardzo dużo szkół policealnych dla dorosłych i w takim wypadku radzę zapisać się do takiej szkoły. Wiem, że niektóre osoby starsze i po studiach wzbraniają się przed tymi szkołami, ale jest to niepotrzebne, ponieważ z mojej praktyki wiem, że bardzo dobrze przygotowują one do pracy w księgowości i można w nich nauczyć się bardzo dobrze zasad rachunkowości. Ilość jednostek lekcyjnych na ten przedmiot jest podobno znacznie większa niż na studiach ekonomicznych. Uczęszczają tam różni ludzie: starsi i młodsi. Osobiście spotkałam się z kobietami po 40- tce, a nawet 50- tce, z doktorantką ekonomii i wieloma osobami po studiach różnych specjalności. Z drugiej strony wiem, że w niektórych tego typu szkołach nie jest nawet wymagana matura. Ja polecam Cosinus w Lublinie bo tam obecnie uczę. Nie wiem czy tutaj matura jest wymagana czy nie. Artykuły na tej stronie nie obejmują jeszcze całej rachunkowości. Bardzo ważne są rozrachunki, na które w przyszłości poświęcę czas, księgowanie kosztów i przychodów. Niestety nie mogę pisać jednocześnie na wszystkie tematy. Na pewno w przyszłości na tym portalu będą omówione wszystkie najważniejsze tematy. Bardzo pomocne w nauce są też testy umieszczone na tym portalu. Pozdrawiam i życzę miłej nauki.

 1. [ 12] Agnieszka 18.02.2014, 08:47

  Genialne!!! Na prawdę Genialne!!!! Wielkie wyrazy uznania i podziw dla Pani piszącej artykuły na tej stronie!!! wreszcie, na czwartym roku studiów Finansów i Rachunkowości wszystko czego do tej pory się uczyłam stało się jasne - wystarczyło jedno zdanie w tym artykule. Serdecznie dziękuję!!

 1. [ 13] Andrzej 22.02.2014, 14:17

  Od pół roku pracuję w księgowości a mimo to mam problemy ze zrozumieniem księgowania na konta. Dzięki Pani Ewie rozjaśnia się mój umysł i liczę na nauczenie się takiego księgowania, gdyż mam za sobą tylko krótki kurs z księgowości komputerowej. Dziękuję że znalazłem potrzebną pomoc .

 1. [ 14] małgorzata 28.03.2014, 19:45

  Wyjątkowo dobry artykuł. Pierwszy raz ktoś wyjaśnił mi tak przystępnie coś co wydawało mi się wyjątkowo trudne. Wreszcie zrozumiałam na czym polega księgowanie na konta. Bardzo Pani za to dziękuję.

 1. [ 15] Magda 30.03.2014, 10:50

  serdecznie dziękuję teraz mogę jechać na ćwiczenia z rachunkowości,wcześniej nic nie rozumiałam,egzamin zdany:)

 1. [ 16] Marlena 21.08.2014, 10:03

  Skończyłam studia i mam za sobą pracę w księgowości w wymiarze 5 lat. Dopiero po przeczytaniu tego artykułu zrozumiałam czego się uczyłam i co robiłam przez ostatnie 5 lat w pracy zawodowej :-) Może to dziwne ale nikt nigdy tak dosadnie wytłumaczył mi księgowości jak Pani w tym artykule :-) Za co bardzo dziękuję :-)

 1. [ 17] Agnieszka 28.08.2014, 21:20

  Pani Ewo, skończyłam Studium Ekonomiczne później studia na kierunku -administracja. Pracowałam 19 lat w banku i chcę się przebranżowić-myślę o księgowości -chciałabym ukończyć kurs ale nie jestem pewna czy kurs pozwoli mi na wdrożenie się w temat a później na znalezienie pracy. Jestem z okolic Lublina.

 1. [ 18] Natalia 07.09.2014, 13:08

  Witam, mój problem ze zrozumieniem księgowania polega na tym, że nie rozumiem jak się odnoszą konta np kosztowe do bilansu. W zadaniach otrzymuję stan początkowy, otrzymuję również operacje które muszę zaksięgować na kontach, czy mógłby mi ktoś wyjaśnić dlaczego kiedy sporządzamy bilans, nie otwieramy tylko kont takich jak są w bilansie. Ponadto chciałabym zapytać czy jeżeli mam operacje gospodarcze i np otrzymuję towary a mam już otwarte konto materiały, to czy mogę to tam zaksięgować czy koniecznie muszę otwierać nowe konto.

 1. [ 19] Natalia 07.09.2014, 13:15

  Jeszcze dodatkowe pytanie, mam następującą operacje gospdoarczą 3. Otrzymano od dostawcy materiały 80.000zł. Odpowiedz Kwota: 80 000 zł Konto Dt: Materiały Konto Ct: Rozliczenie zakupu materiałów Czy źle byłoby gdybym zaksięgowała to tak : Konto Dt: materiały Konto Ct: rozrachunki z dostawcami

 1. [ 20] jak-księgować .pl 08.09.2014, 17:44

  Mówiąc w skrócie koszty i przychody na koniec okresu/roku obrotowego wchodzą do bilansu saldem konta 860 Wynik finansowy jako zysk lub strata finansowa netto. W ciągu roku obrotowego wynik finansowy ustalamy metodą statystyczną natomiast na koniec roku dokonujemy faktycznego przeksięgowania sald kont przychodowych i kosztowych na wynik finansowy (metoda operacji gospodarczych). Niektóre informacje jak np dotychczasowe umorzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych znajdują się w informacji dodatkowej pod bilansem a jednak musimy otworzyć takie konta aby nie stracić wartości początkowej środka trwałego od której liczona jest amortyzacja. Także w przypadku księgowania operacji gospodarczych dotyczących materiałów i towarów przyjęte jest księgowanie ich na osobnych kontach. Natomiast w przypadku otrzymania faktury VAT i jednoczesnej dostawy materiałów możemy ominąć konto 301 Rozliczenie zakupu materiałów i zaksięgować operację od razu na konto rozrachunków z dostawcami jednak w przypadku dużej ilości podobnych operacji konto 301 znacznie ułatwia rozeznanie do której faktury np nie było jeszcze dostawy materiałów. Polecam przeczytać artykuł http://www.jak-ksiegowac.pl/artykul.php?t=Rozliczenie-zakupu-materialow-lub-towarow&idc=74 pozdrawiam

 1. [ 21] Monika 14.05.2015, 17:57

  Świetny artykuł ! Nareszczie rozumiem o co chodzi w ksiegowaniu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie !! :)

 1. [ 22] Dorota 19.05.2015, 12:54

  Mam pytanie zapłaciłam podatek od WNT tj,VAT 23 na jakie konto mam to zaksięgować? Proszę o odpowiedź

 1. [ 23] agnieszka 16.06.2015, 16:01

  Witam Pani Ewo, Proszę o pomoc jak mam zaksięgować faktury korekty zerujące WNT wystawione w maju do faktur w EURO do dostawy, która miała miejsce w marcu 2015 r. a następnie w maju wystawiono Faktury w PLN do tych dostaw z marca, które zwiększały wartość WNT Pozdrawiam Agnieszka

 1. [ 24] JOANNA 20.08.2015, 14:24

  Proszę o pomoc przejęłam po kimś firmę i księguje BO z data 01.08.2015 na koncie 020-3 /Inne wartości niematerialne i prawne / po stronie WN, a po MA na które konto bo nie wiem

 1. [ 25] Teresa mliczek 22.09.2015, 12:28

  Bardzo proszęo przykłady księgowania w stowarzyszeniu rozliczenie projektu przez 4i 5 przez jakie konta należy rozliczyć dotacje .

 1. [ 26] Aneta 02.02.2016, 12:22

  Witam, jak zaksiegować fakturę za usługę ochrony, gdzie data wystawienia to 01.02.2016, a data sprzedaży 30.01.2016. W jakim miesiącu powinnam ująć koszty i vat?

 1. [ 27] jak-księgować.pl 10.02.2016, 10:34

  Pani Aneto, jeśli chodzi o VAT to decyduje data otrzymania faktury, skoro wystawili ją w lutym to zapewne otrzymana została także w lutym. Natomiast jeśli chodzi o ujęcie w księgach to ujmujemy w nich zdarzenia memoriałowo - to znaczy do okresu sprawozdawczego, którego dotyczy . Okresem jest zarówno rok jak i miesiąc. Także jeśli koszt dotyczy stycznia powinien zostać ujęty w kosztach stycznia, chyba, że polityka rachunkowości stanowi inaczej lub faktura wpłynęła po zamknięciu miesiąca stycznia.

 1. [ 28] Dominika 12.04.2016, 10:23

  Witam, Mam pytanie odnośnie opisu zdarzenia na kontach. Czy przy księgowaniu zapłaty za czynsz najemca musi w opisie zaznaczyć jakiego okresu to dotyczy? Moje zapytanie dotyczy wynajmu mieszkania komunalnego. Dostałam rozpiskę księgowania wpłat i w opisie księgowania danego zdarzenia jest tylko "nr lokatora czynsz". Przez brak pełnego opisu nie wiem które wpłaty są rozpisane i za jaki miesiąc. Czy w księgowości nie ma obowiązku wpisywania jakiego okresu to dotyczy? Z góry dziękuję za pomoc.

 1. [ 29] jak-księgować 22.04.2016, 10:06

  Witam, Jeśli chodzi o obowiązek opisu to nie wynika to z ustawy o rachunkowości. Każda operacja powinna przedstawiać zaistniałą sytuację. Jeśli nie dokonujesz szczegółowych opisów a operację są ujęte w prawidłowych okresach sprawozdawczych to jest ok, jednak na Twoim miejscu opisywałabym szczegółowo ponieważ tak jak piszesz jest to potem dla Ciebie problematyczne i musisz pewnie szukać po fakturach - a urządzenia księgowe są po to, żeby ułatwiać pracę.

 1. [ 30] Andzia76 06.06.2016, 09:44

  Witam, mam fv na usługę budowlaną wykonaną za granicą w UE, wystawiona przez polskiego kontrahenta, vat NP na podstawie art. 28e ustawy o VAT. Jak ja mam rozliczyć ten Vat ? czy mam wykazać jako WNT i w deklaracji vat naliczony i należny, czy mam odprowadzić do urzędu właściwego dla położenia nieruchomości? z góry dziękuję za pomoc

 1. [ 31] Krzysztof 07.03.2017, 09:52

  Tak właśnie, Pani ujęła sedno sprawy. Niestety szkoły i kursy w Polsce omijaja ta podstawę i zaczynaja tłumaczyć szczegóły techniczne, co tylko zaciemnia sprawę po kursie w Polsce wziałem jeszcze kurs w WB i o dziwo chociaż w obcym języku jednak zasady ksiegowania stały sie banalnie proste , tak jak wyzej w artykule. Ta tendencja zagmatwania prostych spraw przerzuca się dalej na IT , na zachodzie programy komputerowe sa banalnie proste i intuicyjne, w Polsce , to jedna masakra, trzeba specjalny kurs dla księgowego w prowadzeniu programu, to chore. To tak jakby kursy malowania dla dzieci były tak skomplikowane ,ze dziecko nie było w stanie po uruchomieniu programu nic samodzielnie namalować. Nasi programatycy do wymiany!!!

 1. [ 32] Joanna 22.03.2017, 14:52

  Rozpoczynam pracę w księgowości, a jestem po prawie, moim zadaniem będzie sprawozdawczość i bilanse. Proszę mi podpowiedzieć czego mam się nauczyć, a w ogóle jaką edukację jeszcze odbyć, aby udzwignąć nowe obowiązki. Pozdrawiam.

 1. [ 33] Madzia31031998 21.05.2017, 21:15

  jak zaksięgować Pk- amortyzacja środków trwałych za dany miesiąc 200zł

 1. [ 34] Łukasz 22.05.2017, 20:19

  Witam Pani Magdo, Amortyzacja jest kosztem rachunkowym spółki, który należy zaksięgować następująco. WN 401 (amortyzacja) // MA 070 (umorzenie środków trwałych)

 1. [ 35] Ewelina 24.08.2017, 12:05

  Dzień dobry Pani Ewo, chciałam zapytać jak amortyzacja wpływa na wynik finansowy? Byłabym wdzięczna za wyjaśnienie tej kwestii. Pozdrawiam.

 1. [ 36] Renia 10.10.2017, 10:29

  Dzień dobry, mam pytanie , jak przeksięgować ujętą w kwocie czynszu opłatę za wpis do księgi wieczystej jest zaks. w-n 101 ma 204( wspólnota mieszkaniowa). Pozdrawiam serdecznie

 1. [ 37] Renia 10.10.2017, 10:37

  Przepraszam, zaksięgowane jest w-n 131 ma 204 i w-n 751 ma 131

 1. [ 38] Teresa 02.12.2017, 15:22

  Witam. Mam problem czy zaciągniętą w hurtowni pożyczkę zaksięgować razem z zaciągniętym kredytem bankowym na koncie o nazwie " kredyty i pożyczki"

 1. [ 39] Iwona 10.03.2018, 20:08

  Witam mam pytanko czy jeżeli na koncie 130 Wn i koncie 245 Ma pozostanie saldo przechodzi bilansem na nastpęny rok?

 1. [ 40] Renata 23.09.2018, 19:36

  Jako zupełny laik zostałam zmuszona do prowadzenia ksiegowości na bardzo podstawowym poziomie...I te winiem i ma pozostawały poza mozliwościami zrozumienia. Mało tego,że że ma pani ogromną wiedzę, to jeszcze umie pani przekazać..Dziękuję i idę poczytać o planach kont..

 1. [ 41] Sylwia 28.08.2019, 12:42

  Witam, mam pytanie. Jestem początkującą księgową. Jestem w trakcie rozliczania wyciągów bankowych. Mam przypadek gdzie osoba z poza firmy zapłaciła za kurs. Jakie konto powinnam użyć jako przeciwstawne? Pozostałe przychody 760?

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: