Rejestracja

Weksle

 Weksle - ujęcie i prezentacja Weksle - ujęcie i prezentacja

26. 08. 2019, Marzena Walkiewicz Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty określonej sumy, zawartej w umowie wekslowej, określonej osobie w ustalonym miejscu i terminie przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną... Czytaj więcej


 Księgowanie weksli własnych Księgowanie weksli własnych

22. 07. 2013, Ewa Kusznierowska W artykule omówiono w jaki sposób oblicza się wartość weksli własnych, jak są księgowane oraz sposób ujmowania ich w bilansie... Czytaj więcej


 Księgowanie weksli obcych Księgowanie weksli obcych

21. 07. 2013, Ewa Kusznierowska W artykule omówiono w jaki sposób oblicza się wartość weksli obcych, jak są księgowane oraz sposób ujmowania ich w bilansie... Czytaj więcej


 Weksle jako jedna z form rozliczeń bezgotówkowych Weksle jako jedna z form rozliczeń bezgotówkowych

21. 07. 2013, Ewa Kusznierowska W artykule opisane są weksle i ich podział na trasowane i solo... Czytaj więcej


Kategoria: Rozrachunki Rentowność Weksle VAT Kalkulatory CIT PIT Praktyczne przykłady MSSF MSR KSR Wszystkie kategorie