Rejestracja
Kalkulatory » Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe są jedną z najbardziej powszechnych form odszkodowania za zwłokę w regulowaniu zobowiązań finansowych. Należą się zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. Wysokość odsetek ustawowych w drodze rozporządzenia określa Rada Ministrów

Kalkulator umożliwia obliczanie odsetek ustawowych od podanej kwoty zobowiązania w zależności od liczby dni zwłoki w regulowaniu płatności.

Dla celów obliczeniowych przyjęto, że każdy rok ma 365 dni, a od 1 stycznia do 1 stycznia jest 0 dni. Odsetki można obliczać od 16.08.1992 r.Termin płatności zobowiązania:
Data spłaty zobowiązania:

WynikKalkulator podaje wyniki, które mają charakter jedynie informacyjny. Kalkulator odsetek ustawowych

Pytania i komentarze