Rejestracja
Kalkulatory » Kalkulator wynagrodzeń i płac

Kalkulator wynagrodzeń i płac

Kalkulator może nie działać poprawnie przy kwotach przekraczających 90 000 zł.
Wybierz rodzaj umowy:
Podatnik ma prawo do odliczania od przychodów zryczałtowanych kosztów ich uzyskania. Roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, nie mogą przekroczyć 111,25 zł miesięcznie. Jednak jeżeli zakład pracy w którym pracownik jest zatrudniony znajduje się w innej miejscowości pracownikowi przysługuje prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 139,06 zł.

⇊ Pokaż/ukryj tabelę ⇊
% Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie jest jednakowa dla wszystkich płatników składek (pracodawców). Ponadto stopa ta ustalana jest każdorazowo na dany rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Oznacza to że 1 kwietnia rozpocznie się nowy rok składkowy. Mechanizm różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2013 r. poz. 878).

Obliczanie wynagrodzenia netto


Kwota netto do wypłaty:

Przepływy pieniężne pomiędzy pracownikiem, pracodawcą oraz państwem

PRACOWNIK PAŃSTWO PRACODAWCA
Wynagrodzenie brutto +
Składki na ubezpieczenia społeczne
(13,71%|16,26%)Mianem składek na ubezpieczenia społeczne określamy sumę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
+
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
(9%)Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z wynagrodzenia pracownika wynosi 9%. Podstawą wymiaru składki jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne. (Podstawa prawna Mon. Pol. z 2015 r. poz. 135).
+
Zaliczka na podatek dochodowyZaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych jest odprowadzana do urzędu skarbowego co miesiąc. Podatek jest wyliczany wg tzw. skali podatkowej, czyli dla zarobków nie przekraczających 85 528 zł rocznie, liczonych narastająco odo początku roku stosujemy stawkę podatku równą 18%. Natomiast dla zarobków liczonych narastająco od początku roku przekraczających 85 528 zł podatek wynosi 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł. (Podstawa prawna Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) +
Składka na ubezpieczenie wypadkowe +
Składka na Fundusz Pracy
(2.45%)Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% od podstawy wymiaru składki czyli wynagrodzenia brutto. Składkę w całości opłaca pracodawca. (Podstawa prawna Dz. U. z 2015 r. poz. 153).
+
Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych
(0.1%)Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,1% od podstawy wymiaru składki czyli od wynagrodzenia brutto. Składkę w całości opłaca pracodawca .(Podstawa prawna Dz. U. z 2015 r. poz. 153).
+
Razem + +Przeczytaj także

 Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia netto? Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia netto?

15. 04. 2015, Żaneta Solich W artykule przedstawiam i wyjaśniam etapy kalkulacji wynagrodzenia netto.... Czytaj więcej


 Ewidencja wynagrodzeń. Ewidencja wynagrodzeń.

25. 03. 2014, Żaneta Solich W artykule wyjaśniam w jaki sposób sporządzana i księgowana jest lista płac.... Czytaj więcejKomentarze