Rejestracja

Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Rodzaj konta: Aktywno-pasywne
Typ konta: Bilansowe

Przykłady księgowań na koncie 230Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach
(Wn/Ma)
Szczegóły
PK PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - pobranie zaliczki na podatek dochodowy pracownika. 230 / 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2
PK PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. 230 / 220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1
PK PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych. 404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 / 230 , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis przedawnionego zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. 230 / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis przedawnionych należności od pracownika z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 / 230
PK PKPK = Polecenie księgowania - Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika, np. nierozliczonej zaliczki. 230 / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie kosztów wynagrodzenia pracownika pracującego przy budowie środka trwałego. 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne) 080 / 230
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie nagród i premii z zysku dla pracownika. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 230
RK RKRK = Raport kasowy - Wypłacono pracownikowi gotówką zaliczkę poczet przyszłego wynagrodzenia. 230 / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wypłacenie pracownikom wynagrodzeń netto. 230 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130

Znasz przykład księgowania, którego nie ma na tej stronie? Podziel się nim z innymi
/

Ochrona przed spamem. Proszę podać numer dwadzieścia jeden:

Przeczytaj również artykuł o koncie 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

 Rozrachunki Rozrachunki

19. 04. 2013, Ewa Kusznierowska Rozrachunki to ogół należności i zobowiązań razem z ich regulacją.... Czytaj więcej


 Ewidencja zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia Ewidencja zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia

09. 03. 2014, Żaneta Solich W artykule wyjaśniam jak należy ewidencjonować zaliczki na poczet przyszłych wynagrodzeń.... Czytaj więcej


 Rezerwy urlopowe- zasady tworzenia i ujęcie w księgach Rezerwy urlopowe- zasady tworzenia i ujęcie w księgach

26. 03. 2020, Marzena Walkiewicz Jakie są zasady tworzenia rezerw urlopowych? Jakie jest ich zastosowanie i jak prawidłowo ująć tę operację w księgach?... Czytaj więcej


 Ewidencja wynagrodzeń. Ewidencja wynagrodzeń.

25. 03. 2014, Żaneta Solich W artykule wyjaśniam w jaki sposób sporządzana i księgowana jest lista płac.... Czytaj więcej


 Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego -     BEZ TAJEMNIC Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego - BEZ TAJEMNIC

26. 06. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury artykułu o tematyce wynagrodzeń.... Czytaj więcej


 Potrącenia z wynagrodzenia pracownika Potrącenia z wynagrodzenia pracownika

27. 06. 2022, Marzena Walkiewicz Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy wraz z rozwojem swojej firmy decydują się na zatrudnienie pracowników.... Czytaj więcej


Jeżeli strona okazała się być przydatna, poleć ją znajomym.


« Powrót do planu kontPytania i komentarze (4)

 1. [ 1] AgnieszkaM 01.07.2013, 12:21

  zdaje się, ę operacja 2-odpis przedawnionego zobowiązania z tyt.wynagrodzeń powinna być zaksięgowana Wn 230, Ma 760

 1. [ 2] mag 22.11.2013, 21:11

  Napewno

 1. [ 3] jak-księgować .pl 17.02.2014, 19:11

  Witam, oczywiście mają Panie rację. Umorzenie zobowiązania jest przychodem operacyjnym i na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne powinno być zaksięgowane po stronie MA.

 1. [ 4] erom 04.02.2015, 11:56

  Witam, Pracownik poszedł na badania lekarskie i wziął fakturę na firmę. W tym samym miesiącu dział kadr i płac wypłacił wynagrodzenie powiększone o tę kwotę z faktury. Jak rozliczyć konto zobowiązań wobec tej przychodni? Czy tą fakturę powinnam zaksięgować na innym koncie?

Dodaj komentarzOchrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: