Rejestracja

Księgowość Słownik

Akcja

Jest to papier wartościowy świadczący o udziale posiadacza akcji w części majątku spółki akcyjnej.

Jednostka gospodarcza nabywa akcje w celu:

  • osiągnięcia korzyści finansowych, sprzedając akcje po cenach wyższych od cen nabycia,
  • licząc na możliwość udziału w zyskach w postaci dywidendy,
  • licząc na możliwość wpływu na zarządzanie w przypadku posiadania większej ilości akcji.

Wyróżnia się trzy rodzaje cen akcji:

  • emisyjna - jest to cena nabycia akcji od emitenta na rynku pierwotnym,
  • nominalna - cena mająca odzwierciedlenie w majątku spółki akcyjnej,
  • rynkowa - cena sprzedaży na rynku wtórnym, czyli giełdzie papierów wartościowych.Inne koncepcje rachunkowości