Rejestracja

Księgowość Słownik

Akredytywa

Jest stosowana wówczas, gdy wierzyciel nie ma zaufania do dłużnika. W takim wypadku dostawca przed dokonaniem dostawy może domagać się, aby odbiorca otworzył w banku akredytywę przeznaczoną dla ściśle określonego wierzyciela i na ściśle określoną dostawę. Otwarcie akredytywy zapewnia pokrycie należności po złożeniu w banku dokumentów stwierdzających wykonanie dostawy.
Inne koncepcje rachunkowości