Rejestracja

Księgowość Słownik

Amortyzacja

Środki trwałe wraz z upływem czasu zużywają się. Długość użytkowania środków trwałych jest zależna przede wszystkim od ich przeznaczenia i sposobu, w jaki są wykorzystywane. Na zużycie mają wpływ nie tylko czynniki fizyczne, ale również czynniki ekonomiczne wywołane postępem technicznym. Stopniowe zużywanie się środków trwałych powoduje utratę ich wartości, co wymaga uwzględnienia w ewidencji ich zużycia. Dlatego też, dokonuje się korekty wartości początkowej.

Do obliczenia kwoty amortyzacji służą dwie metody:

  • równomierna (liniowa)
  • nierównomierna (degresywna, progresywna, naturalna)

Najprostszą i najczęściej wykorzystywaną metodą do obliczania amortyzacji środka trwałego jest metoda równomierna, zwana inaczej metodą liniową. Przyjmuje założenie, że środek trwały zużywa się tak samo w każdej jednostce czasu okresu jego gospodarczej przydatności bez względu, czy był wykorzystywany czy nieczynny.

 
Inne koncepcje rachunkowości