Rejestracja

Księgowość Słownik

Bilans

To syntetyczne i dwustronne zestawienie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów sporządzane na określony dzień i w określonej formie.
Inne koncepcje rachunkowości