Rejestracja

Księgowość Słownik

Cena netto

„Netto” w ekonomii oznacza „po potrąceniach”. Cena netto jest więc ceną po potrąceniu podatków, lub innymi słowy, przed ich naliczeniem.Cena netto w praktyce (bez podatku VAT). W praktyce pojęcia ceny netto używa się do określenia, że cena nie uwzględnia podatku VAT, w przeciwieństwie do ceny brutto, która podatek VAT zawiera.
Inne koncepcje rachunkowości