Rejestracja

Księgowość Słownik

Cena zakupu

Cena zakupu obejmuje zobowiązanie należne sprzedającemu bez podlegającego odliczeniu podatku od towaru i usług i pomniejszona o rabaty, upusty i inne zmniejszenia.
Inne koncepcje rachunkowości