Rejestracja

Księgowość Słownik

Dowód księgowy

Jest to dowód potwierdzający zaistniałe wydarzenie gospodarcze ujęte w ewidencji księgowej.

Ze względu na osobę wystawiającą, dowody księgowe dzieli się na:

1) Dowody zewnętrzne obce – dokumenty otrzymywane w oryginale od kontrahentów, np.

 • Fa VAT zakup - faktura VAT zakupu
 • R-k – rachunek

2) Dowody wewnętrzne własne - dokumenty przekazywane w oryginale kontrahentom, np.

 •  Fa VAT  sprzedaż - faktura VAT sprzedaży
 • Protokoły reklamacyjne sprzedaży
 • R-k – rachunek

3) Dowody wewnętrzne – dokumenty dotyczące operacji wewnątrz firmy, np.

Operacje materiałowe:

 • PZ – przyjęcie zewnętrzne
 • WZ – wydanie zewnętrzne
 • RW – rozchód wewnętrzny
 • ZW – zwrot wewnętrzny
 • MM – przesunięcie międzymagazynowe
 • LT – likwidacja środka trwałego
 • OT – przyjęcie środka trwałego
 • PT – przekazanie środka trwałego
 • PW – przyjęcie wewnętrzne
 • Arkusz spisu z natury

Operacje rozrachunkowe:

 • KP – kasa przyjmie
 • KW – kasa wypłaci
 • RK – raport kasowy
 • WB – wyciąg bankowy
 • Nota księgowa

Operacje rozliczeniowe:

 • PK – polecenie księgowania
 • LP – lista płac

Dowody księgowe dzieli się również za względu na etapy sporządzania:

 • Dowody źródłowe (pierwotne) – stwierdzają fakt dokonania operacji gospodarczej, np. wpłata gotówki do kasy.
 • Dowody wtórne – wystawiane są na podstawie dokumentów pierwotnych, np. raportkasowy.Inne koncepcje rachunkowości