Rejestracja

Księgowość Słownik

Dowód zastępczy

Wydawany do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego, źródłowego. 

Dokumntów zastępczych nie wystawia się, gdy przedmiotem operacji są zakupy opodatkowane podatkiem VAT.
Inne koncepcje rachunkowości