Rejestracja

Księgowość Słownik

EBIT

(ang. earnings before deducting interest and taxes) – zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek.

Jego zastosowanie w analizie finansowej ułatwia porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni finansowej, obciążenia podatkowe.

Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) można wyznaczyć na trzy sposoby:

  • Z księgowego punktu widzenia: sprzedaż – koszty operacyjne

 
Inne koncepcje rachunkowości