Rejestracja

Księgowość Słownik

Inwentaryzacja

Czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na porównaniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów danej jednostki na określony dzień ze stanem księgowym, ustaleniu ewentualnych różnic i wyjaśnieniu ich oraz rozliczeniu osób odpowiedzielanych za powierzone im mienie.
Inne koncepcje rachunkowości