Rejestracja

Księgowość Słownik

Konto

Jest to urządzenie księgowe przeznaczone do ewidencji w ujęciu wartościowym i ujęciu ilościowym zmian zachodzących w składnikach aktywów i pasywów oraz w elementach wpływających na wynik finansowy.
Inne koncepcje rachunkowości