Rejestracja

Księgowość Słownik

Konto analityczne

 

Konta analityczne to kontami służącymi do uszczegółowienia zapisów danego konta syntetycznego. Powstają w drodze poziomego podziału tych kont. Mają charakter ksiąg pomocniczych.

Na kontach analitycznych obowiązuje tzw. zapis powtarzany, który polega na tym, że księgowanie jest dokonywane po tej samej stronie, w tej samej kwocie, na podstawie tego samego dowodu, co na koncie syntetycznym, do którego dane konto analityczne zostało przypisane. Z tego powodu musi wystąpić zgodność co do strony konta (Wn lub Ma) i co do kwoty. Kwota może rozdzielona na kilka kont analitycznych.

Różnica zapisu między kontami syntetycznymi a analitycznymi polega na tym, że na kontach syntetycznych zawsze obowiązuje zasada podwójnego zapisu, a na kontach analitycznych obowiązuje zasada jednostronna. Zapisy na nich są tylko powtórzeniem zapisu z konta syntetycznego.

Konsekwencją tej zasady jest brak korespondencji kont analitycznych z innymi kontami. Każde konto analityczne jest przypisane do określonego konta syntetycznego, bez którego nie może istnieć.
Inne koncepcje rachunkowości