Rejestracja

Księgowość Słownik

Konto syntetyczne

Służy do ewidencji ogólnych stanów środków gospodarczych lub źródeł ich pochodzenia.
Inne koncepcje rachunkowości