Rejestracja

Księgowość Słownik

Kontrola formalna

Polega na stwierdzeniu, czy dowody księgowe posiadają wszystkie elementy i są sporządzone we właściwych formularzach.
Inne koncepcje rachunkowości