Rejestracja

Księgowość Słownik

Kontrola merytoryczna

Polega na stwierdzeniu, czy dowód księgowy został wystawiony przez właściwy podmiot, operacja gospodarcza miała rzeczywiście miejsce i była celowa.
Inne koncepcje rachunkowości