Rejestracja

Księgowość Słownik

Kontrola rachunkowa

Polega na stwierdzeniu poprawności obliczeń arytmetycznych widniejących na dowodach księgowych.
Inne koncepcje rachunkowości