Rejestracja

Księgowość Słownik

Korespondencja kont

Związek występujący pomiędzy kontami, na których jest księgowana dana operacja gospodarcza.
Inne koncepcje rachunkowości